" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
L'orientació a totes les etapes educatives i a tots els cursos. Infusionar-la al currículum. OE...
Adjunto algunes propostes pel que fa a l'OE, bàsicament centrades en: jornada completa per a OE;...
És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb el professorat...
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
Espais de temps setmanals/quinzenals de coordinació de l'equip directiu amb els orientadors/es en...
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...
Incloure professorat de suport , dins l'aula ordinària principalment a totes les matèries...
Portar a terme processos de detecció de les necessitats educatives dels alumnes, principalment en...
La feina de l'OE implica molta gestió, a més de l'atenció individual a l'alumnat. També ha...
Des del COPEC, contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida,...
Des de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional es vol posar...
Cal garantir l'accés universal a l'orientació acadèmica i professional, com un dret de la...
Funcions ben definides, compartir, col.laborar i cooperar. L'avaluació psicopedagògica és comença...
Els OE hem de ser capaços no solament d'escoltar a l'alumnat i avaluar la seva situació escolar,...
L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria...
En aquesta línia des de la FECC fem la proposta que adjuntem.Desi Moreno
5.- Articular l'adequada oferta està a les mans del professionals del departament d'educació. Els...
4.- Revisar la partida d'educació del pressupostos de la Generalitat. Retirada de partides com...
3.- L'orientació educativa no s'ha de començar a secundaria, ha de començar des del mateix moment...
2.- Les entitats públiques i privades haurien d'estar implicades en aquesta orientació a partir...
2.- S'haurien d'articular les accions d'orientació des del mateix inici de l'escolaritat de...
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...
Els estudis internacionals demostren que les activitats vivencials en l'àmbit professional no...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
Un decret d’orientació educativa ha de partir de la premissa que l'orientació, que té com a...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
Creiem important la definició de tasques i distribució horària de l’orientador del centre.Ens...
-Seria necessari concretar més les funcions establertes de l'orientador/a. I que aquestes...
UN REFERENT DE SALUT A CADA CENTRE ( CSMIJ) Creiem essencial una coordinació periòdica i més...
Aspectes que pensem que caldria millorar: la coordinació amb la postobligatòria quan fem alguna...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Els Orientador hauriem d'adquirir un status professionalitzador, que quedin clares les nostres...
L'orientador educatiu no només fa orientació acadèmica i laboral, sinó que esdevé rellevant la...
Cal reconèixer les limitacions del sistema que són moltes i posar-les per escrit. Necessitem un...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
L'orientació està actualment enfocada a l’orientació acadèmica, i poc a l’orientació...
Posar l'èmfasi en la Salut Mental dels adolescents.-Introduir el Mindfulness a les...
Educació obligatòria alumnat NEE. Cal definir clarament amb quins criteris (a banda dels...
Implementar cribratges per fer una detecció precoç de possibles NESE a infantil i primària...
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
Disposar de la prevalença del alumnat tipus NESE que hauria de tenir un centre per comparar amb...
Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
Establir una ràtio mínima d'OE per alumnes tenint en compte tota la diversitat NESE a les aules.
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
Crear figura educador/a social amb coordinació amb el psicòleg/a escolar. Per cobrir la part més...
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
Des dels plans educatius d'entorn es pot oferir suport als centres educatius en l'àmbit de...
Existència d'orientador/a a Postobligatòria; reducció d'hores lectives a l'orientador/a;...