" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Espais de temps setmanals/quinzenals de coordinació de l'equip directiu amb els orientadors/es en...
L'orientació està actualment enfocada a l’orientació acadèmica, i poc a l’orientació...
Educació obligatòria alumnat NEE. Cal definir clarament amb quins criteris (a banda dels...
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
  • Creat el
    04/01/2023
  • 5
  • Número de comentaris: 1
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
Paràgraf 7: L’orientació no és una pràctica deslligada de la realitat socioeconòmica i a les...
Els OE hem de ser capaços no solament d'escoltar a l'alumnat i avaluar la seva situació escolar,...
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
Seria genial que per afavorir el seguiment i la transició entre etapes els centres estiguessin...
  • Creat el
    03/01/2023
  • 3
  • Número de comentaris: 1
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
Creiem important la definició de tasques i distribució horària de l’orientador del centre.Ens...
Des de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional es vol posar...
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
5.- Articular l'adequada oferta està a les mans del professionals del departament d'educació. Els...
Cal plantejar que la figura dels orientadors s'inclogui en totes les etapes educatives, formant...
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...