" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
  • Creat el
    03/01/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
L'orientació està actualment enfocada a l’orientació acadèmica, i poc a l’orientació...
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Un decret d’orientació educativa ha de partir de la premissa que l'orientació, que té com a...
  • Creat el
    19/01/2023
  • 2
  • Número de comentaris: 2
3.- L'orientació educativa no s'ha de començar a secundaria, ha de començar des del mateix moment...
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
Adjunto petit arxiu amb diferents aspectes comentats.Moltes gràcies!
L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
És molt important que hi hagi un estudi de cada centre per poder veure quina és la dotació...
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
Des del COPEC, contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida,...
Portar a terme processos de detecció de les necessitats educatives dels alumnes, principalment en...
UN REFERENT DE SALUT A CADA CENTRE ( CSMIJ) Creiem essencial una coordinació periòdica i més...
Cal garantir l'accés universal a l'orientació acadèmica i professional, com un dret de la...
-Seria necessari concretar més les funcions establertes de l'orientador/a. I que aquestes...
La creació d'un departament dins dels serveis educatius de zona d'on depenguin tots els...
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...