" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
5.- Articular l'adequada oferta està a les mans del professionals del departament d'educació. Els...
Paràgraf 4:Incloure les referències de la CRPD i de la UNESCO.
Funcions ben definides, compartir, col.laborar i cooperar. L'avaluació psicopedagògica és comença...
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
La figura de l'orientador s'hauria de contemplar en totes les etapes educatives i tots els...
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
 • Creat el
  04/01/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 1
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Fer referència en la necessitat de fer una transformació paral·lela dels tres grans àmbits que...
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
Seria genial que per afavorir el seguiment i la transició entre etapes els centres estiguessin...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  13/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
3.- L'orientació educativa no s'ha de començar a secundaria, ha de començar des del mateix moment...
Paràgraf 6: col·lectiu, especialment de l'alumnat amb NESE (perspectiva idiosincràtica i...
Educació obligatòria alumnat NEE. Cal definir clarament amb quins criteris (a banda dels...
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Adjunto algunes propostes pel que fa a l'OE, bàsicament centrades en: jornada completa per a OE;...