" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Veure les fases

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...
És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb el professorat...
Disposar de la prevalença del alumnat tipus NESE que hauria de tenir un centre per comparar amb...
Fitxar una ratio d'orientadors per centre en funció del nombre d'alumnes al centre, sense que la...
L'avaluació psicopedagògica hauria de ser un dret garantit per a tot l'alumnat (no només els que...
  • Creat el
    11/01/2023
  • 1
  • Número de comentaris: 0
Paràgraf 4:Incloure les referències de la CRPD i de la UNESCO.
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
Implementar cribratges per fer una detecció precoç de possibles NESE a infantil i primària...
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...
La creació d'un departament dins dels serveis educatius de zona d'on depenguin tots els...
En aquesta línia des de la FECC fem la proposta que adjuntem.Desi Moreno
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
Els OE hem de ser capaços no solament d'escoltar a l'alumnat i avaluar la seva situació escolar,...
Paràgraf 6: col·lectiu, especialment de l'alumnat amb NESE (perspectiva idiosincràtica i...
Incloure la necessitat de que cada centre (i servei) educatiu tinguin referents de professionals...
L'orientació a totes les etapes educatives i a tots els cursos. Infusionar-la al currículum. OE...
Paràgraf 1: A Catalunya, el nombre d’alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria sense una idea...
  • Creat el
    03/01/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Crear figura educador/a social amb coordinació amb el psicòleg/a escolar. Per cobrir la part més...