" class="part-icon-bars">

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

#MobilitatCampTarragona Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Fase 3 de 4
Conclusions del procés 01/01/2024 - 31/01/2024
Fases del procés

En aquest espai la ciutadania pot aportar les propostes que consideri oportunes fins al 31 de desembre. Per a facilitar l’organització de la informació, les contribucions s’estructuren en temes: 

  • Modes sostenibles (mobilitat a peu, bicicleta i VMPs, i transport públic).
  • Vehicle privat, aparcament i intermodalitat (vehicle privat motoritzat, intermodalitat i aparcament de tots els modes).
  • Generació de mobilitat (àrees d’activitat econòmica i mercaderies, governança i planejament, i mobilitat turística).
  • Costos socials i ambientals (seguretat viària, impactes de la mobilitat i sostenibilitat, i conscienciació)
  • Altres aspectes de la mobilitat (dimensió social de la mobilitat, mobilitat col·laborativa i smart mobility, i mobilitat a les zones de baixa densitat de població).

93 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Carrils bici poc protegits del vehicle a motor.
Falta de busos llançadora que connectin amb Reus.
Problema: Falta de promoció de la multimodalitat./Proposta: TramCamp és una oportunitat per...
  • Creat el
    22/12/2023
  • Número de comentaris: 0
Massa aposta pel cotxe elèctric: El cotxe elèctric no és la solució, també és ineficient.
És necessari l’ús obligatori de casc en aquests vehicles.
Cal control de velocitat urbana: Ciutats 30.
Una bona proposta seria poder recarregar la teva targeta online, evitant el fet de haver d’anar...
Intermodalitat és un servei necessari que requereix de la organització entre municipis.
El municipi de l'Albiol té 18 persones empadronades al poble, algunes en alguns dels masos del...
Afegir més nodes per la intermodalitat i crear punts d’elevat servei d’intermodalitat.
La connexió de ferrocarril ha de vertebrar el territori, no només la llarga distància.
La bicicleta es contempla com a esport, no com a mode de mobilitat.
Els horaris actuals i les freqüències de tren en hores punta no són dignes de la segona àrea...
Les mercaderies que entren i surten de Catalunya haurien de transportar-se amb una xarxa de trens...
Regular l’assetjament viari.
Vehicle privat ocupa molt d'espai a la via pública. El cotxe ocupa el 99% de l’espai front al 1%...
Fer calçades més àmplies a les carreteres interiors que no tenen voral.
Es detecta la necessitat de redactar bons inventaris de camins, elaborats per tècnics molt...
Falta de xarxa ciclable. Manca d'infraestructura per la bici. Carrils bici insuficients i...
Els cotxes i l'aparcament han d'estar als extraradis i la bicicleta i el VMP al centre.