" class="part-icon-bars">

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

#MobilitatCampTarragona Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Fase 3 de 4
Conclusions del procés 01/01/2024 - 31/01/2024
Fases del procés

En aquest espai la ciutadania pot aportar les propostes que consideri oportunes fins al 31 de desembre. Per a facilitar l’organització de la informació, les contribucions s’estructuren en temes: 

 • Modes sostenibles (mobilitat a peu, bicicleta i VMPs, i transport públic).
 • Vehicle privat, aparcament i intermodalitat (vehicle privat motoritzat, intermodalitat i aparcament de tots els modes).
 • Generació de mobilitat (àrees d’activitat econòmica i mercaderies, governança i planejament, i mobilitat turística).
 • Costos socials i ambientals (seguretat viària, impactes de la mobilitat i sostenibilitat, i conscienciació)
 • Altres aspectes de la mobilitat (dimensió social de la mobilitat, mobilitat col·laborativa i smart mobility, i mobilitat a les zones de baixa densitat de població).

93 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Els horaris actuals i les freqüències de tren en hores punta no són dignes de la segona àrea...
Existeixen disputes territorials per l’oferta del transport públic que complexitzen avançar en...
 • Creat el
  22/12/2023
 • Número de comentaris: 1
Problema: Falta d'una política d'aparcaments perifèrics/dissuasius a les estacions./Proposta:...
Les mercaderies que entren i surten de Catalunya haurien de transportar-se amb una xarxa de trens...
Fomentar l'ús amb incentius personals o laborals a l'hora d'utilitzar la bicicleta.
Sensibilització de joves en l'ús de la bicicleta.
Seria de molt bon ús millorar la comunicació entre poblats i la ciutat de tarragona/reus, hi han...
Incentivar la creació de bicibusos.
Carrils bici poc protegits del vehicle a motor.
Existeix una demonització dels VMP.
Problemàtica: Greuge comparatiu entre VMP i Bicicleta. / Proposta: Els VMP han de tenir la...
Avantatges transversals de la bicicleta (Salut, contaminació, espai). La bicicleta promou la...
 • Creat el
  21/12/2023
 • Número de comentaris: 0
La bicicleta es contempla com a esport, no com a mode de mobilitat.
Falta de xarxa ciclable. Manca d'infraestructura per la bici. Carrils bici insuficients i...
La bicicleta augmenta la salut i la sostenibilitat de la mobilitat urbana. Ha de ser el futur.
Jo i més gent que conec que treballem al sector d'hosteleria els dies d'entre setmana molts surto...