" class="part-icon-bars">

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

#MobilitatCampTarragona Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Fase 4 de 4
Retorn 31/03/2024 - 10/11/2024
Fases del procés

En aquest espai la ciutadania pot aportar les propostes que consideri oportunes fins al 31 de desembre. Per a facilitar l’organització de la informació, les contribucions s’estructuren en temes: 

  • Modes sostenibles (mobilitat a peu, bicicleta i VMPs, i transport públic).
  • Vehicle privat, aparcament i intermodalitat (vehicle privat motoritzat, intermodalitat i aparcament de tots els modes).
  • Generació de mobilitat (àrees d’activitat econòmica i mercaderies, governança i planejament, i mobilitat turística).
  • Costos socials i ambientals (seguretat viària, impactes de la mobilitat i sostenibilitat, i conscienciació)
  • Altres aspectes de la mobilitat (dimensió social de la mobilitat, mobilitat col·laborativa i smart mobility, i mobilitat a les zones de baixa densitat de població).

93 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
El municipi de l'Albiol té 18 persones empadronades al poble, algunes en alguns dels masos del...
Considero que es necessari e imprescindible dotar de transport públic al nuclis habitats. Que...
Bona tardahi ha diverses àrees problemàtiques:
pont i anell prop de Park Central
de parc de...
Les mercaderies que entren i surten de Catalunya haurien de transportar-se amb una xarxa de trens...
Sensibilització de joves en l'ús de la bicicleta.
Els horaris actuals i les freqüències de tren en hores punta no són dignes de la segona àrea...
Seria de molt bon ús millorar la comunicació entre poblats i la ciutat de tarragona/reus, hi han...
Una bona proposta seria poder recarregar la teva targeta online, evitant el fet de haver d’anar...
Incentivar la creació de bicibusos.
  • Creat el
    21/12/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Existeix una demonització dels VMP.
Fomentar l'ús amb incentius personals o laborals a l'hora d'utilitzar la bicicleta.
Problemàtica: Greuge comparatiu entre VMP i Bicicleta. / Proposta: Els VMP han de tenir la...
La bicicleta es contempla com a esport, no com a mode de mobilitat.
La bicicleta augmenta la salut i la sostenibilitat de la mobilitat urbana. Ha de ser el futur.
Avantatges transversals de la bicicleta (Salut, contaminació, espai). La bicicleta promou la...
Falta de xarxa ciclable. Manca d'infraestructura per la bici. Carrils bici insuficients i...
Carrils bici poc protegits del vehicle a motor.
Jo i més gent que conec que treballem al sector d'hosteleria els dies d'entre setmana molts surto...