" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
S'adjunta les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la consulta pública...
Dins un procés de total democratització i transparència cal canviar el sistema d’eleccions dels...
Tal i com tots els bombers de les administracions disposen de jubilacions anticipades, els...
Els bombers voluntaris han de tenir per reglament, delegats de prevenció, salut i seguretat, per...
Que representants del consell de bombers voluntaris participin a les reunions de planificació de...
Per ser bomber voluntari el temari a estudiar és de 14 temes. Per ser bomber funcionari 21 temes....
Es pot donar el cas d'un Bomber de la Generalitat que amb 38 anys de servei, no tingui cap...
Bon día, afegir dos punts:
1- Que alhora de fer les bases uns dels requisits sigui la disminució...
Definició del nombre d'efectius per parc i que aquests s'assoleixin.
Garanties per complir-ho
...
I perquè no fer servir els bombers d'empresa com a bombers voluntaris? Tenim la formació i estem...
Bon día, afegir 2 punts:
1- El material que el bomber demana per necessitat, no es demori o que...
1. compensació per la instal·lació de l'App. Sent com som un Cos Voluntari, no s´ens pot exigir...
Agilitzar les excedències, tant l'accés com el retorn.
Que l'excedència compti des de el primer...
Trobo que el mínim d’hores anuals no és compatible amb una jornada laboral estàndard, tenint...
Seguint la proposta de canvi de paradigma, proposo que els Bombers voluntaris passin a ser...
La figura del bomber voluntari és anacrònica i ja no és funcional. És per aixó que s'ha de fer un...
Promocionar la secció de bombers juvenils fent que formar part d’aquesta secció consti com a...
Per als bombers voluntaris afiliats a sindicats, permetre la representació sindical sense...
Adoptar una sèrie de mesures per incentivar que el bomber voluntari visqui en el propi municipi...
Compensació per al deteriorament o destrucció de la roba personal o béns particulars, quan tals...
  • Creat el
    06/01/2020
  • 1
  • Número de comentaris: 1
Una vegada enllestit l'esborrany definitu, el reglament hauria de ser votat i aprovat per tots...
Encara que en diguin compensació, la realitat es que ens paguen per fer una feina, a tants euros...
Fer que els bombers voluntaris puguin participar en les convocatòries dels bombers funcionaris...
Promoure la presencia d’una plantilla complerta de bombers voluntaris als parcs de bombers...
Promoure la presencia d’un binomi de Bombers Voluntaris per supervisar els preventius de les Ass....
Als efectes d'aconseguir una major claredat sobre les obligacions de ser bomber voluntari i...
Segons l'opinió de juristes especialistes en dret laboral, els bombers voluntaris de la secció...
  • Creat el
    06/01/2020
  • 7
  • Número de comentaris: 1
Definir 4 tipus de serveis:
- Foc urbà
- Salvament
- Foc forestal
- Servei de llarga durada...
En l'article 17 Compensacions econòmiques, diu que serà compensat la "Incapacitat temporal per...
Potenciar els coneixements dels bombers voluntaris degut al seu ofici mitjançant la creació i...
Garantir la carrera professional dins Cos de Bombers Voluntaris, no només per escrit , si no fent...
Facilitar d’ingrés dels contractats durant la campanya forestal, autoritzant que actuïn com a...
Ja en el primer Reglament del Cos de Bombers Voluntaris (any 1.982) indicava que l'equip de...
Cal que els bombers siguin agents de l’autoritat per tal de tenir una bona cobertura legal en...
Fer un estudi del cost total de les remuneracions que es fan al llarg de l'any i modificar a...
*En els articles 36.2, 36.3 i 36.4, afegir un nou supòsit “e”:
e) Tenir la titulació del grup...
En l'assegurança d'accidents de l’article 20.3 s'especifica que les despeses són a càrrec de la...
Que es permetin i reconeguin les comunicacions electròniques entre l'Administració i els membres...
En l'article 20 Assegurança d'accidents, es diu que "són beneficiaris d'assegurança amb cobertura...
Possibilitat d'elecció per sufragi directe d'un representant extra per a cada Regió al Consell de...
Els membres de la Secció Activa han de disposar del permís de conducció de vehicles de la...
Permetre als bombers voluntaris de la secció activa obtenir el CFGM de tècnic/a en emergències i...
En l'article 44 Elecció i nomenament dels caps d’agrupació i sotscaps d’agrupació.
afegir la...
És necessari que s'inclogui en el Reglament la condició d'agents de l'autoritat dels membres del...
Fer convocatòries més sovint , garantint un número mínim de bombers als parcs definit per...
Modificar el reglament arreu del territori per igual. Com per exemple han fet al parc de Vielha...
Definir les tasques que poden fer els membres de l'escala de veterans.
- Formació
- Logística
...
L'article 13.2 a) diu que serà causa de revocació "Per l’incompliment reiterat d’ordres d’un...
Bon día,
Respecte al tema de conciliació de la vida laboral amb l'emergència (cas de bbvv de...
Facilitar l'activació dels bbvv en cas de serveis, establint convenis amb empreses i institucions...