" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
I perquè no fer servir els bombers d'empresa com a bombers voluntaris? Tenim la formació i estem...
S'adjunta les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la consulta pública...
Una vegada enllestit l'esborrany definitu, el reglament hauria de ser votat i aprovat per tots...
La fase formativa per ser bomber voluntari és la realització d'un curs de formació d'una durada...
Per ser bomber voluntari el temari a estudiar és de 14 temes. Per ser bomber funcionari 21 temes....
Els bombers voluntaris han de tenir per reglament, delegats de prevenció, salut i seguretat, per...
Dins un procés de total democratització i transparència cal canviar el sistema d’eleccions dels...
Ser bomber voluntari implica un compromís amb la societat, per tant com a requisit per ser-ne...
Afegir a les funcions dels caporals, sergents i oficials les tasques operatives d’inspecció i de...
En l'article 44 Elecció i nomenament dels caps d’agrupació i sotscaps d’agrupació.
afegir la...
*En els articles 36.2, 36.3 i 36.4, afegir un nou supòsit “e”:
e) Tenir la titulació del grup...
En l'assegurança d'accidents de l’article 20.3 s'especifica que les despeses són a càrrec de la...
En l'article 20 Assegurança d'accidents, es diu que "són beneficiaris d'assegurança amb cobertura...
En l'article 17 Compensacions econòmiques, diu que serà compensat la "Incapacitat temporal per...
L'article 13.2 a) diu que serà causa de revocació "Per l’incompliment reiterat d’ordres d’un...
Actualment els membres de la Secció de Veterans seran baixa del cos de bombers voluntaris de la...
Els membres de la Secció Activa han de disposar del permís de conducció de vehicles de la...
Cal que els bombers siguin agents de l’autoritat per tal de tenir una bona cobertura legal en...
Més que una proposta és una pregunta.
M'ha arribat el redactat de la proposta del reglament...
Trobo que el mínim d’hores anuals no és compatible amb una jornada laboral estàndard, tenint...