" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Seguint la proposta de canvi de paradigma, proposo que els Bombers voluntaris passin a ser...
Garantir la carrera professional dins Cos de Bombers Voluntaris, no només per escrit , si no fent...
Segons l'opinió de juristes especialistes en dret laboral, els bombers voluntaris de la secció...
  • Creat el
    06/01/2020
  • 7
  • Número de comentaris: 1
1. compensació per la instal·lació de l'App. Sent com som un Cos Voluntari, no s´ens pot exigir...
Promocionar la secció de bombers juvenils fent que formar part d’aquesta secció consti com a...
Tal i com tots els bombers de les administracions disposen de jubilacions anticipades, els...
Fer un estudi del cost total de les remuneracions que es fan al llarg de l'any i modificar a...
Modificar el reglament arreu del territori per igual. Com per exemple han fet al parc de Vielha...
Facilitar d’ingrés dels contractats durant la campanya forestal, autoritzant que actuïn com a...
Definició del nombre d'efectius per parc i que aquests s'assoleixin.
Garanties per complir-ho
...
Potenciar els coneixements dels bombers voluntaris degut al seu ofici mitjançant la creació i...
Encara que en diguin compensació, la realitat es que ens paguen per fer una feina, a tants euros...
Facilitar l'activació dels bbvv en cas de serveis, establint convenis amb empreses i institucions...
Agilitzar les excedències, tant l'accés com el retorn.
Que l'excedència compti des de el primer...
Fer convocatòries més sovint , garantint un número mínim de bombers als parcs definit per...
Definir 4 tipus de serveis:
- Foc urbà
- Salvament
- Foc forestal
- Servei de llarga durada...
Permetre als bombers voluntaris de la secció activa obtenir el CFGM de tècnic/a en emergències i...
És necessari que s'inclogui en el Reglament la condició d'agents de l'autoritat dels membres del...
Promoure la presencia d’un binomi de Bombers Voluntaris per supervisar els preventius de les Ass....
La figura del bomber voluntari és anacrònica i ja no és funcional. És per aixó que s'ha de fer un...