" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Fer un estudi del cost total de les remuneracions que es fan al llarg de l'any i modificar a...
Garantir la carrera professional dins Cos de Bombers Voluntaris, no només per escrit , si no fent...
Agilitzar les excedències, tant l'accés com el retorn.
Que l'excedència compti des de el primer...
Definició del nombre d'efectius per parc i que aquests s'assoleixin.
Garanties per complir-ho
...
Tal i com tots els bombers de les administracions disposen de jubilacions anticipades, els...
Definir 4 tipus de serveis:
- Foc urbà
- Salvament
- Foc forestal
- Servei de llarga durada...
Potenciar els coneixements dels bombers voluntaris degut al seu ofici mitjançant la creació i...
Promocionar la secció de bombers juvenils fent que formar part d’aquesta secció consti com a...
Facilitar d’ingrés dels contractats durant la campanya forestal, autoritzant que actuïn com a...
Amb l’objectiu de facilitar la seva disponibilitat, identificar la condició de bomber voluntari...
Adoptar una sèrie de mesures per incentivar que el bomber voluntari visqui en el propi municipi...
Fer convocatòries més sovint , garantint un número mínim de bombers als parcs definit per...
Definir les tasques que poden fer els membres de l'escala de veterans.
- Formació
- Logística
...
Facilitar l'activació dels bbvv en cas de serveis, establint convenis amb empreses i institucions...
Es pot donar el cas d'un Bomber de la Generalitat que amb 38 anys de servei, no tingui cap...
Que representants del consell de bombers voluntaris participin a les reunions de planificació de...
Fer que els bombers voluntaris puguin participar en les convocatòries dels bombers funcionaris...
Promoure la presencia d’un binomi de Bombers Voluntaris per supervisar els preventius de les Ass....
Promoure la presencia d’una plantilla complerta de bombers voluntaris als parcs de bombers...
1. compensació per la instal·lació de l'App. Sent com som un Cos Voluntari, no s´ens pot exigir...