" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
1. compensació per la instal·lació de l'App. Sent com som un Cos Voluntari, no s´ens pot exigir...
Tal i com tots els bombers de les administracions disposen de jubilacions anticipades, els...
Seguint la proposta de canvi de paradigma, proposo que els Bombers voluntaris passin a ser...
Garantir la carrera professional dins Cos de Bombers Voluntaris, no només per escrit , si no fent...
Fer un estudi del cost total de les remuneracions que es fan al llarg de l'any i modificar a...
Facilitar l'activació dels bbvv en cas de serveis, establint convenis amb empreses i institucions...
La figura del bomber voluntari és anacrònica i ja no és funcional. És per aixó que s'ha de fer un...
Potenciar els coneixements dels bombers voluntaris degut al seu ofici mitjançant la creació i...
Segons l'opinió de juristes especialistes en dret laboral, els bombers voluntaris de la secció...
  • Creat el
    06/01/2020
  • 7
  • Número de comentaris: 1
Amb l’objectiu de facilitar la seva disponibilitat, identificar la condició de bomber voluntari...
Promoure la presencia d’una plantilla complerta de bombers voluntaris als parcs de bombers...
Fer que els bombers voluntaris puguin participar en les convocatòries dels bombers funcionaris...
Encara que en diguin compensació, la realitat es que ens paguen per fer una feina, a tants euros...
Que es permetin i reconeguin les comunicacions electròniques entre l'Administració i els membres...
Fer convocatòries més sovint , garantint un número mínim de bombers als parcs definit per...
Definir 4 tipus de serveis:
- Foc urbà
- Salvament
- Foc forestal
- Servei de llarga durada...
Definició del nombre d'efectius per parc i que aquests s'assoleixin.
Garanties per complir-ho
...
Promocionar la secció de bombers juvenils fent que formar part d’aquesta secció consti com a...
Agilitzar les excedències, tant l'accés com el retorn.
Que l'excedència compti des de el primer...
Permetre als bombers voluntaris de la secció activa obtenir el CFGM de tècnic/a en emergències i...