" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Promoure la presencia d’un binomi de Bombers Voluntaris per supervisar els preventius de les Ass....
Facilitar d’ingrés dels contractats durant la campanya forestal, autoritzant que actuïn com a...
Una vegada enllestit l'esborrany definitu, el reglament hauria de ser votat i aprovat per tots...
Fer un estudi del cost total de les remuneracions que es fan al llarg de l'any i modificar a...
Bon día, afegir 2 punts:
1- El material que el bomber demana per necessitat, no es demori o que...
En l'article 44 Elecció i nomenament dels caps d’agrupació i sotscaps d’agrupació.
afegir la...
Potenciar els coneixements dels bombers voluntaris degut al seu ofici mitjançant la creació i...
Encara que en diguin compensació, la realitat es que ens paguen per fer una feina, a tants euros...
Trobo que el mínim d’hores anuals no és compatible amb una jornada laboral estàndard, tenint...
Bon día, afegir dos punts:
1- Que alhora de fer les bases uns dels requisits sigui la disminució...
Promocionar la secció de bombers juvenils fent que formar part d’aquesta secció consti com a...
Els membres de la Secció Activa han de disposar del permís de conducció de vehicles de la...
La figura del bomber voluntari és anacrònica i ja no és funcional. És per aixó que s'ha de fer un...
Facilitar l'activació dels bbvv en cas de serveis, establint convenis amb empreses i institucions...
Definir les tasques que poden fer els membres de l'escala de veterans.
- Formació
- Logística
...
És necessari que s'inclogui en el Reglament la condició d'agents de l'autoritat dels membres del...
Segons l'opinió de juristes especialistes en dret laboral, els bombers voluntaris de la secció...
  • Creat el
    06/01/2020
  • 7
  • Número de comentaris: 1
Actualment els membres de la Secció de Veterans seran baixa del cos de bombers voluntaris de la...
S'adjunta les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la consulta pública...
La fase formativa per ser bomber voluntari és la realització d'un curs de formació d'una durada...