" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
1. compensació per la instal·lació de l'App. Sent com som un Cos Voluntari, no s´ens pot exigir...
Seguint la proposta de canvi de paradigma, proposo que els Bombers voluntaris passin a ser...
Potenciar els coneixements dels bombers voluntaris degut al seu ofici mitjançant la creació i...
Promoure la presencia d’una plantilla complerta de bombers voluntaris als parcs de bombers...
Bon día, afegir dos punts:
1- Que alhora de fer les bases uns dels requisits sigui la disminució...
Modificar el reglament arreu del territori per igual. Com per exemple han fet al parc de Vielha...
Agilitzar les excedències, tant l'accés com el retorn.
Que l'excedència compti des de el primer...
La figura del bomber voluntari és anacrònica i ja no és funcional. És per aixó que s'ha de fer un...
Més que una proposta és una pregunta.
M'ha arribat el redactat de la proposta del reglament...
Adoptar una sèrie de mesures per incentivar que el bomber voluntari visqui en el propi municipi...
Tal i com tots els bombers de les administracions disposen de jubilacions anticipades, els...
Fer convocatòries més sovint , garantint un número mínim de bombers als parcs definit per...
Garantir la carrera professional dins Cos de Bombers Voluntaris, no només per escrit , si no fent...
Els membres de la Secció Activa han de disposar del permís de conducció de vehicles de la...
Definició del nombre d'efectius per parc i que aquests s'assoleixin.
Garanties per complir-ho
...
És necessari que s'inclogui en el Reglament la condició d'agents de l'autoritat dels membres del...
-Procés selectiu més dinàmic i ràpid.
-Premiar aspirants del municipi del parc, cosa que...
Promocionar la secció de bombers juvenils fent que formar part d’aquesta secció consti com a...
Encara que en diguin compensació, la realitat es que ens paguen per fer una feina, a tants euros...
En l'article 44 Elecció i nomenament dels caps d’agrupació i sotscaps d’agrupació.
afegir la...