" class="part-icon-bars">
avatar INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE

INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE
@institut_agricola_ca
  Contacte

Mostrar:
14/01/2020 11:50
Informació de les extraccions de l’aqüífer A la Zona Sud, fora bo que per part de l’ACA donés les dades de l’aigua que s’ex...
14/01/2020 11:48
Adequació de la representació al Consell de l’ACA Els regants no estan representats en el Consell d’Administració, i a altres junt...
14/01/2020 11:46
Manteniment de lleres La riuada del Francolí, del 22/10/2019, per pluja, va provocar inundacions que v...
14/01/2020 11:36
Contradicció Pla de Gestió Districte Conca Fluvial Catalunya i PES En situació normal el PGDCFC en la pàgina 58, diu que per ús urbà en alta, la do...
09/10/2019 17:20
Notificació als titulars d'aprofitaments i concessions d'aigües Creiem que per tal de garantir la plena participació de tots els interessats en ...
22/07/2019 17:27
Identificació adient de l'origen dels nitrats Cal obligar a la correcta identificació de l'orígen dels nitrats, també dins les...
22/07/2019 17:24
Prohibició d'aplicació agrícola de fangs de depuradora Cal que es prohibeixi la aplicació agrícola de fangs de depuradora en zones vuln...