" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
La psicoanàlisi ha estudiat en profunditat la qüestió de la orientació sexual i la identitat...
 • Creat el
  11/02/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 0
LABORALTecho de cristal en las personas trans:
que se garantice que toda persona trans pueda...
La lluita de les persones * trans per l’ autodeterminació de gènere a qualsevol edat i en tots...
Educar en diversitat significaria caminar cap a una societat més oberta i inclusiva. Agraeixo que...
No es pot obviar que les dones patim violència estructural i sistemàtica deguda al nostre sexe,...
Afegir una observació ja inclosa en la llei francesa a "la prohibició de pràctiques que tenen com...
Reconeixement de les realitats trans i no binàries
Les persones trans i no binàries tenim els mateixos drets que la resta de persones i per això...
Atención prudente y garantista de la salud
Desde AMANDA (Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas/os con Disforia Acelerada) queremos...
Llengua
Fer una guia d’ús del llenguatge sense càrrega de gènere/ llenguatge no binari en llengua...
AGRESIONES
 Sancionar los actos transfobicos de agentes policiales y que integren elementos...
Les entitats Sororitrans, Fúria Trans Autònoma Maresme, Generem, Trans*Baix Power i Roses de Sant...
Les persones no binàries, com a persones trans que surten del binarisme i que posen en dubte tota...
PERSONAS MAYORESpersonas mayores trans no tengan que renunciar a su género sentido en sus viviendas.
EDUCATIVOIncluir, en los currículos educativos escolares, las perspectivas trans para los cursos...
Reconeixement de les persones no binàries
El moviment queer és conscient que el reconeixement trans des d'una visió binària deixa de banda...
1. Que la llei no interferèixi amb els projectes educatius amb perspectiva feminista, on es...
Persones Trans* Grans I d'edat avançada requereix tot un seguit d'actuacions més enllà de la...
Observacions a la Memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere del Departamen
 • Creat el
  11/02/2022
 • 97
 • Número de comentaris: 0
Accés a serveis
Garantir l’acompanyament d’infants i adolescents trans* (binaris o no binaris);...
ADMINISTRATIVO
Formación a administratives cis respecto a la atención y gestión de temas trans....
Existència dels dos sexes biològics. Protecció dels espais femenins i on hi ha nens: esport,...
FAMILIARCrear centros de soporte (acompañamiento psicológico) para hijes de personas trans en...
Presentamos alegaciones en contra los siguientes aspectos de la ley:La...
Hay muchos estudios internacionales a cerca de la estuctura y funcionamiento cerebral de las...
Es necesita una llei d'aquest tipus urgent, Catalunya ha de ser pionera en integrar a totes les...
S'adjunta document de propostes per garantir la igualtat material, visibilitzar i despatologitzar...
Proposo que s'estableixi una llei on es reconeguin i s'emparin cada un dels nostres drets, perquè...
Los medios de comunicación y el pensamiento hegemónico que crean, hacen que la inevitable...
LABORAL
 Facilitar administrativamente la integración de personas trans inmigrantes en los...
Proposta Chrysallis Catalunya
No es limiti a reconèixer el dret a la identitat i expressió de gènere a l’àmbit educatiu,...
Com psicòlogues expertes, volem aportar reflexions sobre l'atenció a infants i adolescents amb...
Reconeixement
Reconeixement legal de les identitats no binàries.
Reconeixement legal del sexe de...
Charlas sobre colectivo LGBTI en las aulas desde peques para concienciar de la existencia de...
 • Creat el
  11/02/2022
 • 5
 • Número de comentaris: 0
Garantir l‘accés a l’esport a persones trans no binàries, amb l’adaptació d’espais-vestuari per...
Propostes a l'Avantprojecte de Llei Trans*
Propostes de l'Associació Lobby Trans* a l'Avantprojecte de Llei Trans* en matèria...
Garantir la participació de persones trans no binàries en la creació, revisió i execució de...
Un rètol per Tots els gèneres als banys d’ús exclusiu i reformes als vestuaris donen un espai...
Per tot el que s'exposa en aquest document exigim que desisteixin en la proposta d'aquesta llei....
Com a grup de treball psicoanalític de la AEN-Catalunya proposem abordar el diàleg clínic i...
Derechos de personas trans que no tenemos
1 que vuelvan a ser financiados los inyectables de estradiol y la neriestra que se nos retiraron...
Propuesta para la ley trans acathi1
SANIDAD2
Ayudas para cubrir necesidades mentales y físico-sexuales acuerdo a la ley trans, a...
Lluitem per eliminar totes les formes de discriminació contra dones i nenes resultants de substituir la categoria sexe per "identitat de gènere"
 • Creat el
  10/02/2022
 • 27
 • Número de comentaris: 38
ADMINISTRATIVOFacilitar los cambios de nombre y pronombres de las identidades no binarias dentro...
EnFemme adjunta un document amb les modificacions (en color vermell)que considera que el...
Desde la asociación Acathi los grupos Fénix y Pegaso adjuntamos nuestras propuestas en pdf.
EDUCATIVO
Formar a los docentes en cuanto a identidad de género y orientación sexual.
Replantear...
La llei ha consolidar aquells aspectes que s'han vingut adoptant però també garantir nous drets....
 • Creat el
  08/02/2022
 • 2
 • Número de comentaris: 6
Derechos Trans son Derechos Humanos
Cataluña es una de las pocas CCAA que aún no tiene una legislación específica trans por lo tanto...
Actualmente, en determinados Registros Civiles, hay saturación u otras causas que desconozco,...