" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Integrar, equiparar o promoure la mobilitat dels funcionaris estatuaris del cos administratiu de...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Les proves de selecció s'enfoquin a les matèries i competències del lloc de treball: Els examens...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 6
La creació de borses de treball és un procés que requereix molt de temps i no totes les...
Prioritzar sempre el treball públic. Garantir que l'administració pública sigui pública i de...
No té cap tipus de sentit que els dies d'afers o vacances, per ex per antigüitat, es regulin de...
Informació més completa quan es pública el listat de places ofertades per tal que els aspirants...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Per garantir un servei públic i de qualitat és bàsic acabar amb la temporalitat que fa anys està...
Evitar l'estancament durant dècades dels funcionaris en un mateix lloc de treball, promoure la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Vetllar per un principi d'equitat i de transparència. Tenir en consideració que es tracta d'un...
Eliminem la possibilitat d'establir una taxa als processos de selecció ja que desincentiva la...
Considero necessari obrir la mobilitat a cossos i escales estancs, sense possibilitat de carrera...
Als concursos oposició cal valorar la superació de proves en processos selectius anteriors....
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 2
En un món globalitzat com vivim és necessari establir l'obligació de puntuar addicionalment el...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Processos selectius àgils, amb tempus marcats en totes les fases.Processos selectius...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
La Generalitat, actualment, incompleix de forma flagrant els terminis per a la provisió de llocs...