" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
No té sentit que dintre d'un grup hi hagi nivells que tinguin la possibilitat de millorar de grau...
Obligació de passar processos selectius transparents i objectius abans de ser Interí. Sinó ens...
Revertir la nova Llei d'Estabilització ja que dificulta i castiga la mobilitat i promoció dels...
És imprescindible agilitzar i professionalitzar les proves de selecció per garantir un millor...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Evitar situacions en què l'interinatge deixa de tenir caràcter de temporalitat i passa a ser una...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
S'hauria de consolidar el grau des de la primera plaça que ocupes i no des de l'inferior. Si en...
Unificar els cossos i escales tant de l'administració local com de la Generalitat amb criteris...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Poder conèixer abans de confirmar la participació la puntuació (encara que sigui aproximada), per...
Adquirir compromisos formatius amb les persones amb DI. Cal que l’Administració incentivi...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
El gaudiment de les vacances s'hauria de fer en el mateix període que aquestes es meriten ja que...
És necessari una bona planificació de les plantilles per garantir un servei públic de qualitat....
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Si es vol incentivar l'arribada de més perfils científics i tecnològics potser una mesura és que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Simplificar els tràmits i processos administratius exigits al ciutadà i dotar de major capacitat...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Desenvolupament en la nova llei de la promoció interna prevista en la DT 3a, apartat 3,...
Moltes vegades es manipulen els resultats de les proves dels processos fent-les el mateix dia.El...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
La constant aprovació de normativa, dins del dret públic, fa que moltes vegades haguem d'estar...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Informació més completa quan es pública el listat de places ofertades per tal que els aspirants...
Considerar als interins amb més de tres anys a l'Administració de Justícia i que tinguin el títol...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Treballar x objectius trimestrals amb supervisió, fer redistribució d'efectius ( hi ha serveis...