" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...
Establir una ràtio mínima d'OE per alumnes tenint en compte tota la diversitat NESE a les aules.
Cal plantejar que la figura dels orientadors s'inclogui en totes les etapes educatives, formant...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
-Seria necessari concretar més les funcions establertes de l'orientador/a. I que aquestes...
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
 • Creat el
  04/01/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 1
En aquesta línia des de la FECC fem la proposta que adjuntem.Desi Moreno
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
Els orientadors/es estem cansats/des de què vagin sorgint iniciatives teòriques (DUA p.e) i de...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
Crear figura educador/a social amb coordinació amb el psicòleg/a escolar. Per cobrir la part més...
Paràgraf 1: A Catalunya, el nombre d’alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria sense una idea...
Existència d'orientador/a a Postobligatòria; reducció d'hores lectives a l'orientador/a;...
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.
Funcions ben definides, compartir, col.laborar i cooperar. L'avaluació psicopedagògica és comença...
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
La creació d'un departament dins dels serveis educatius de zona d'on depenguin tots els...
Adjunto algunes propostes pel que fa a l'OE, bàsicament centrades en: jornada completa per a OE;...
5.- Articular l'adequada oferta està a les mans del professionals del departament d'educació. Els...
 • Creat el
  13/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
Problemàtica ben descrita, objectius correctes, prioritzo el 1r. Cal treballar l'orientació de...
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
2.- Les entitats públiques i privades haurien d'estar implicades en aquesta orientació a partir...
Alliberar de certes tasques als professionals de l'EAP que poden ser realitzades per part de...
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...
L'orientació a totes les etapes educatives i a tots els cursos. Infusionar-la al currículum. OE...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Adjunto petit arxiu amb diferents aspectes comentats.Moltes gràcies!
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb el professorat...
Els estudis internacionals demostren que les activitats vivencials en l'àmbit professional no...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
Paràgraf 6: col·lectiu, especialment de l'alumnat amb NESE (perspectiva idiosincràtica i...
A nivell concret, i per a poder complir amb la normativa on es concreta que l'orientador/a de...
 • Creat el
  10/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 1
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
Que a cada institut o centre es fes una jornada de coneixença a partir dels professionals...
Els OE hem de ser capaços no solament d'escoltar a l'alumnat i avaluar la seva situació escolar,...
Espais de temps setmanals/quinzenals de coordinació de l'equip directiu amb els orientadors/es en...
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
 • Creat el
  10/01/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 1
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
Aspectes que pensem que caldria millorar: la coordinació amb la postobligatòria quan fem alguna...
Incloure professorat de suport , dins l'aula ordinària principalment a totes les matèries...
Paràgraf 7: L’orientació no és una pràctica deslligada de la realitat socioeconòmica i a les...
Creiem important la definició de tasques i distribució horària de l’orientador del centre.Ens...
Des del COPEC, contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida,...
Portar a terme processos de detecció de les necessitats educatives dels alumnes, principalment en...
3.- L'orientació educativa no s'ha de començar a secundaria, ha de començar des del mateix moment...