" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Fase 3 de 3
Retorn 03/12/2021 - 04/05/2022
Fases del procés

80 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
És indispensable que es consideri el transport discrecional turístic de viatgers per carretera...
A Barcelona ciutat s'ha establert un recarrec unitari independentment, i a diferència de la...
La llei de turisme ha d’anar del bracet d’un nou model turístic, que miri més enllà de la...
La Ley debe reconocer la importancia de la Universidad como instrumento clave en la formación...
Establecer diferentes políticas públicas que permitan reducir el impacto de la logística, los...
Reconeixement i professionalització de la figura del gestor d'HUT
La vigent Llei de Turisme no contempla la figura del gestor d’habitatges d’ús turístic, tot i la...
Pel bé del futur del turisme, és necessari i imprescindible, resoldre el finançament dels...
Es proposa que la nova llei de turisme de Catalunya, incorpori dins les activitats d’agroturisme...
  • Creat el
    30/11/2021
  • 1
  • Número de comentaris: 0
Establecer la posibilidad de que el sector del alojamiento concierte con la Administración la...
• Reducció de les càrregues administratives.
• Simplificació de la regulació normativa.
•...
Establecer mecanismos reales de gobernanza participativa que incluyan a todos los sectores...
Cal facilitar la parada dels vehicles dels clients, els taxis i els proveïdors a l'entrada dels...
La futura llei ha de vetllar per una regulació no restrictiva de les llars compartides, ja que...
Debería incorporarse en la norma algun mecanismo que, en situaciones como la producida...
Inscripció d’ofici en el Registre de Turisme de Catalunya dels agents de viatge establerts a...
Con el fin de evitar el actual dominio y dependencia del operador booking.com así como permitir...
Per tal de paliar l'afectació de la crisi de la COVID-19 en el sector turístic i per millorar el...
En relació al primer esborrany de Preàmbul de la nova Llei de Turisme de Catalunya on...
Obligatoriedad de renovar la flota de taxis a coches híbridos o eléctricos, para mantener la...
No permitir la discriminación por razón de origen, género y edad en el sector turístico.
No se...
Se debe poder integrar el concepto de sostenibilidad en la planificación turística. Debe...
Facilitar la recuperació i instal.lacio de la industria vinculada al sector turístic.
Crear...
Hi han pobles costers a Normandia (França) on existien llocs on resta prohibit circular en...
Deberia la norma incorporar indicadores propios del certificado Biosphere para implementar un...
El Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya contempla la legislació d'una nova...
Visites turístiques en OTA's
Tal com passa amb els pisos, hi ha persones que publiciten visites guiades com a activitat...
La externalización de servicios debiera ser de carácter temporal, dado que los ciclos de trabajo...
Reestructuración de los estudios de turismo, que se revisen temarios y sean más prácticos y...
Recaptació de l’IEET: destinar realment a la promoció del turisme.
S’ha de garantir que la recaptació de l’IEET es destina realment a la promoció del turisme.
Malauradament cada vegada és més freqüent requerir la Guàrdia Urbana o els Mossos d'Esquadra a...
Es necessita una adaptació dels estudis de Turisme a les necessitats de les empreses, i no seguir...
Imposición de una tasa por contaminación en todos los transportes carga y de pasajeros que vaya...
Per tal d'assolir l'objectiu d'un turisme sostenible crec que s'hauria de replantejar tornar a...
Queremos proponer como estudiantes del Grado de Turismo la implantación de amenities sostenibles...
Els destins vacacinals de costa patim una estacionalitat específica que no té res a veure amb la...
En la nova llei no apareix la figura del guia oficial. Em sembla que no es fa prou per reconèixer...
Resulta molt interessant la implementació de qualitat a l’àmbit turístic més àmplia i abordar la...
Màxim consens de tots els agents del sector turístic
FEDERATUR considera que una nova Llei de Turisme hauria de comptar amb el màxim consens de tots...
La nova Llei de Turisme hauria de garantir el desplegament reglamentari del Decret 75/2020, on es...
Establir una estratègia turística per reconvertir diferents sectors econòmics en una destinació,...
• És essencial que es garanteixi la participació dels agents del sector durant tot el procés...
Simplificació i reducció de les càrregues administratives.
La nova Llei de Turisme hauria d’aprofundir en la simplificació i reducció de les càrregues...
Professionalitat als equipaments museístics, patrimonials i culturals. Per una contractació directa dels treballadors per part de museus i centres.
  • Creat el
    16/11/2021
  • 2
  • Número de comentaris: 2
Mesures reals, concretes i efectives per a la recuperació del sector.
Com bé destaca la memòria preliminar, el turisme és un sector tractor de l'economia, i alhora un...
Tradicionalment, el rol que han dut a terme tècnics i oficines de turisme ha estat el de la...
• És clau la seguretat jurídica. En el cas dels habitatges d’ús turístic la seguretat jurídica...
Inversión en investigación sobre eficiencia en los motores de las aeronaves.
EU Mediterrani
CFGS...
Moltes ciutats turístiques, ofereixen accés preferent als Guies Oficials que estan treballant...
La futura Llei ha de garantir que tot habitant de Catalunya pugui compartir la seva llar, tal com...