" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Considero necessari obrir la mobilitat a cossos i escales estancs, sense possibilitat de carrera...
Avaluar els caps de departament que dirigeixen els grups de treballadors per tal que no...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 4
La creació de borses de treball és un procés que requereix molt de temps i no totes les...
Regular i clarificar els canvis de jornada per una necessitat permanent del servei. Especialment...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Complir amb l’art. 59 del RDL 5/2015, de 30 octubre i reservar una quota no inferior al 7% de les...
Eliminem la possibilitat d'establir una taxa als processos de selecció ja que desincentiva la...
Bon dia,Penso que s'hauria de valorar la possibilitat que un interí, quan hagi fet un any de...
Els “processos d’estabilització” a correcuita no seran la solució “màgica” q resoldrà de manera...
Processos selectius justos, amb garantia dels principis d´igualtat, mèrit i capacitat, amb...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Que els càrrecs de secretari i administrador de centres públics passin a ser ocupats per Personal...
Permetem que als funcionaris se'ls reconegui la major part de les compatibilitats excepte pel cas...
Cessament del personal interí que ocupi llocs de funcionari que d’acord amb la RLT s’han de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Molts funcionaris, especialment de l'Administració local, no tenen clar qui és el seu superior...
S'hauria de consolidar el grau des de la primera plaça que ocupes i no des de l'inferior. Si en...
A Barcelona, en data 20 de gener de 2022 la Junta de Govern del Col·legi de Professionals de la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Complir normativa com l'art 55 del trebep que marca l'agilitat en els processos selectius, o els...
Oferir un sistema concurs oposició on es posi en valor l'experiència i l'esforç i el sacrifici de...
Si es vol incentivar l'arribada de més perfils científics i tecnològics potser una mesura és que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0