" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Resultats per pàgina:
Que els càrrecs de secretari i administrador de centres públics passin a ser ocupats per Personal...
Als aptes sense plaça en els processos selectius, se'ls hauria de convalidar la fase d'oposició...
Cal abordar els processos de selecció, la unificació dels sistemes de provisió, i la seva...
L’opció més oportuna és disposar d’un marc normatiu amb rang legal actualitzat que, a la vegada...
Seguir l'ordre cronològic del terme, és a dir, començar el procés per la fase de concurs, amb la...
 • Creat el
  21/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Hola! Mi propuesta a nivel de Educación es realizar anualmente o cada dos años concursos de...
Exemple de mèrits q cal valorar i establir x per llei o reglament com a obligatoris x a tots els...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 4
A Barcelona, en data 20 de gener de 2022 la Junta de Govern del Col·legi de Professionals de la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Gent que porta 15 anys i que ha estat al servei del departament d'Educació ocupant les places que...
Us trametem en document adjunt les aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta...
Evitar l'estancament durant dècades dels funcionaris en un mateix lloc de treball, promoure la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Des de l'Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia reivindiquem aquest perfil...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Flexibilitzar els requisits per gaudir d'una excedència voluntària per interès particular o...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
La 1a fase de l'oposició serà un exàmen, que una vegada superat es pot tenir superat per sempre....
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Vetllar per un principi d'equitat i de transparència. Tenir en consideració que es tracta d'un...
Evitar situacions en què l'interinatge deixa de tenir caràcter de temporalitat i passa a ser una...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Prioritzar sempre el treball públic. Garantir que l'administració pública sigui pública i de...
És imprescindible agilitzar i professionalitzar les proves de selecció per garantir un millor...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
És necessari una bona planificació de les plantilles per garantir un servei públic de qualitat....
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Seria realment necessari que totes les administracions públiques tinguessin un mateix criteri...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0