" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Crear figura educador/a social amb coordinació amb el psicòleg/a escolar. Per cobrir la part més...
Implementar cribratges per fer una detecció precoç de possibles NESE a infantil i primària...
Paràgraf 2: La realitat actual presenta una manca de definició de les funcions orientadores que...
Problemàtica ben descrita, objectius correctes, prioritzo el 1r. Cal treballar l'orientació de...
Des de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional es vol posar...
Un decret d’orientació educativa ha de partir de la premissa que l'orientació, que té com a...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
La figura de l'OE a secundària ha de ser present, de fet ja hi és.. també a postobligatòria,...
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
Es necessari que totes les dotacions que les direccions demanin d'OE tinguin les hores lectives...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Els estudis internacionals demostren que les activitats vivencials en l'àmbit professional no...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  10/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 1
L'orientació està actualment enfocada a l’orientació acadèmica, i poc a l’orientació...
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
Els/les especialistes en OE exercim diverses funcions i moltes d'elles no són "orientació":...
Disposar de la prevalença del alumnat tipus NESE que hauria de tenir un centre per comparar amb...
A nivell concret, i per a poder complir amb la normativa on es concreta que l'orientador/a de...
Cal plantejar que la figura dels orientadors s'inclogui en totes les etapes educatives, formant...
Establir una ràtio mínima d'OE per alumnes tenint en compte tota la diversitat NESE a les aules.
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...