" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...
Aspectes que pensem que caldria millorar: la coordinació amb la postobligatòria quan fem alguna...
UN REFERENT DE SALUT A CADA CENTRE ( CSMIJ) Creiem essencial una coordinació periòdica i més...
-Seria necessari concretar més les funcions establertes de l'orientador/a. I que aquestes...
Creiem important la definició de tasques i distribució horària de l’orientador del centre.Ens...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
Un decret d’orientació educativa ha de partir de la premissa que l'orientació, que té com a...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
Els estudis internacionals demostren que les activitats vivencials en l'àmbit professional no...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
2.- S'haurien d'articular les accions d'orientació des del mateix inici de l'escolaritat de...
2.- Les entitats públiques i privades haurien d'estar implicades en aquesta orientació a partir...
3.- L'orientació educativa no s'ha de començar a secundaria, ha de començar des del mateix moment...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Els orientadors/es estem cansats/des de què vagin sorgint iniciatives teòriques (DUA p.e) i de...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
Seria genial que per afavorir el seguiment i la transició entre etapes els centres estiguessin...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 1
Fer referència en la necessitat de fer una transformació paral·lela dels tres grans àmbits que...
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
4.- Revisar la partida d'educació del pressupostos de la Generalitat. Retirada de partides com...
 • Creat el
  13/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2