" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Els/les especialistes en OE exercim diverses funcions i moltes d'elles no són "orientació":...
Seria genial que per afavorir el seguiment i la transició entre etapes els centres estiguessin...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 1
Els orientadors/es estem cansats/des de què vagin sorgint iniciatives teòriques (DUA p.e) i de...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Espais de temps setmanals/quinzenals de coordinació de l'equip directiu amb els orientadors/es en...
Des dels plans educatius d'entorn es pot oferir suport als centres educatius en l'àmbit de...
Es considera necessari regular com l’orientació haurà de promoure el desenvolupament integral i...
UN REFERENT DE SALUT A CADA CENTRE ( CSMIJ) Creiem essencial una coordinació periòdica i més...
Alliberar de certes tasques als professionals de l'EAP que poden ser realitzades per part de...
L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria...
Fitxar una ratio d'orientadors per centre en funció del nombre d'alumnes al centre, sense que la...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
Cal plantejar que la figura dels orientadors s'inclogui en totes les etapes educatives, formant...
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
Paràgraf 4:Incloure les referències de la CRPD i de la UNESCO.
Portar a terme processos de detecció de les necessitats educatives dels alumnes, principalment en...
És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb el professorat...