" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
La figura de l'orientador s'hauria de contemplar en totes les etapes educatives i tots els...
La creació d'un departament dins dels serveis educatius de zona d'on depenguin tots els...
És molt important que hi hagi un estudi de cada centre per poder veure quina és la dotació...
Que a cada institut o centre es fes una jornada de coneixença a partir dels professionals...
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Fitxar una ratio d'orientadors per centre en funció del nombre d'alumnes al centre, sense que la...