" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
Es considera necessari regular com l’orientació haurà de promoure el desenvolupament integral i...
Els orientadors/es estem cansats/des de què vagin sorgint iniciatives teòriques (DUA p.e) i de...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
Creiem important la definició de tasques i distribució horària de l’orientador del centre.Ens...
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb el professorat...
L'orientació està actualment enfocada a l’orientació acadèmica, i poc a l’orientació...
La creació d'un departament dins dels serveis educatius de zona d'on depenguin tots els...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
L'orientador educatiu no només fa orientació acadèmica i laboral, sinó que esdevé rellevant la...
La figura de l'OE a secundària ha de ser present, de fet ja hi és.. també a postobligatòria,...
Educació obligatòria alumnat NEE. Cal definir clarament amb quins criteris (a banda dels...
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
 • Creat el
  04/01/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 1
Posar l'èmfasi en la Salut Mental dels adolescents.-Introduir el Mindfulness a les...
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
2.- S'haurien d'articular les accions d'orientació des del mateix inici de l'escolaritat de...
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
Els estudis internacionals demostren que les activitats vivencials en l'àmbit professional no...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
Paràgraf 6: col·lectiu, especialment de l'alumnat amb NESE (perspectiva idiosincràtica i...
2.- Les entitats públiques i privades haurien d'estar implicades en aquesta orientació a partir...
4.- Revisar la partida d'educació del pressupostos de la Generalitat. Retirada de partides com...
Els OE hem de ser capaços no solament d'escoltar a l'alumnat i avaluar la seva situació escolar,...
Un decret d’orientació educativa ha de partir de la premissa que l'orientació, que té com a...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  10/01/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 1
Es necessari que totes les dotacions que les direccions demanin d'OE tinguin les hores lectives...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria...
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
5.- Articular l'adequada oferta està a les mans del professionals del departament d'educació. Els...
 • Creat el
  10/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 1
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
Fitxar una ratio d'orientadors per centre en funció del nombre d'alumnes al centre, sense que la...
En aquesta línia des de la FECC fem la proposta que adjuntem.Desi Moreno
Paràgraf 4:Incloure les referències de la CRPD i de la UNESCO.
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
Incloure la necessitat de que cada centre (i servei) educatiu tinguin referents de professionals...