" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Modificar el reglament arreu del territori per igual. Com per exemple han fet al parc de Vielha...
Tal i com tots els bombers de les administracions disposen de jubilacions anticipades, els...
Ja en el primer Reglament del Cos de Bombers Voluntaris (any 1.982) indicava que l'equip de...
-Procés selectiu més dinàmic i ràpid.
-Premiar aspirants del municipi del parc, cosa que...
Trobo que el mínim d’hores anuals no és compatible amb una jornada laboral estàndard, tenint...
Agilitzar les excedències, tant l'accés com el retorn.
Que l'excedència compti des de el primer...
Definir les tasques que poden fer els membres de l'escala de veterans.
- Formació
- Logística
...
Potenciar els coneixements dels bombers voluntaris degut al seu ofici mitjançant la creació i...
Que es permetin i reconeguin les comunicacions electròniques entre l'Administració i els membres...
1. compensació per la instal·lació de l'App. Sent com som un Cos Voluntari, no s´ens pot exigir...
Ser bomber voluntari implica un compromís amb la societat, per tant com a requisit per ser-ne...
Promoure la presencia d’un binomi de Bombers Voluntaris per supervisar els preventius de les Ass....
En l'article 44 Elecció i nomenament dels caps d’agrupació i sotscaps d’agrupació.
afegir la...
S'adjunta les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la consulta pública...
Els bombers voluntaris han de tenir per reglament, delegats de prevenció, salut i seguretat, per...
*En els articles 36.2, 36.3 i 36.4, afegir un nou supòsit “e”:
e) Tenir la titulació del grup...
Als efectes d'aconseguir una major claredat sobre les obligacions de ser bomber voluntari i...