" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
1. compensació per la instal·lació de l'App. Sent com som un Cos Voluntari, no s´ens pot exigir...
Tal i com tots els bombers de les administracions disposen de jubilacions anticipades, els...
Seguint la proposta de canvi de paradigma, proposo que els Bombers voluntaris passin a ser...
Garantir la carrera professional dins Cos de Bombers Voluntaris, no només per escrit , si no fent...
Fer un estudi del cost total de les remuneracions que es fan al llarg de l'any i modificar a...
Facilitar l'activació dels bbvv en cas de serveis, establint convenis amb empreses i institucions...
Segons l'opinió de juristes especialistes en dret laboral, els bombers voluntaris de la secció...
  • Creat el
    06/01/2020
  • 7
  • Número de comentaris: 1
Potenciar els coneixements dels bombers voluntaris degut al seu ofici mitjançant la creació i...
La figura del bomber voluntari és anacrònica i ja no és funcional. És per aixó que s'ha de fer un...
Promoure la presencia d’una plantilla complerta de bombers voluntaris als parcs de bombers...
Encara que en diguin compensació, la realitat es que ens paguen per fer una feina, a tants euros...
Amb l’objectiu de facilitar la seva disponibilitat, identificar la condició de bomber voluntari...
Fer que els bombers voluntaris puguin participar en les convocatòries dels bombers funcionaris...
Promocionar la secció de bombers juvenils fent que formar part d’aquesta secció consti com a...
Definir 4 tipus de serveis:
- Foc urbà
- Salvament
- Foc forestal
- Servei de llarga durada...
Agilitzar les excedències, tant l'accés com el retorn.
Que l'excedència compti des de el primer...
Definició del nombre d'efectius per parc i que aquests s'assoleixin.
Garanties per complir-ho
...
Que es permetin i reconeguin les comunicacions electròniques entre l'Administració i els membres...
Permetre als bombers voluntaris de la secció activa obtenir el CFGM de tècnic/a en emergències i...
Fer convocatòries més sovint , garantint un número mínim de bombers als parcs definit per...
Als efectes d'aconseguir una major claredat sobre les obligacions de ser bomber voluntari i...
Facilitar d’ingrés dels contractats durant la campanya forestal, autoritzant que actuïn com a...
Adoptar una sèrie de mesures per incentivar que el bomber voluntari visqui en el propi municipi...
Es pot donar el cas d'un Bomber de la Generalitat que amb 38 anys de servei, no tingui cap...
Que representants del consell de bombers voluntaris participin a les reunions de planificació de...
Promoure la presencia d’un binomi de Bombers Voluntaris per supervisar els preventius de les Ass....
És necessari que s'inclogui en el Reglament la condició d'agents de l'autoritat dels membres del...
Possibilitat d'elecció per sufragi directe d'un representant extra per a cada Regió al Consell de...
Modificar el reglament arreu del territori per igual. Com per exemple han fet al parc de Vielha...
Trobo que el mínim d’hores anuals no és compatible amb una jornada laboral estàndard, tenint...
Bon día,
Respecte al tema de conciliació de la vida laboral amb l'emergència (cas de bbvv de...
Bon día, afegir 2 punts:
1- El material que el bomber demana per necessitat, no es demori o que...
Definir les tasques que poden fer els membres de l'escala de veterans.
- Formació
- Logística
...
Actualment els membres de la Secció de Veterans seran baixa del cos de bombers voluntaris de la...
En l'article 17 Compensacions econòmiques, diu que serà compensat la "Incapacitat temporal per...
Ja en el primer Reglament del Cos de Bombers Voluntaris (any 1.982) indicava que l'equip de...
Cal que els bombers siguin agents de l’autoritat per tal de tenir una bona cobertura legal en...
Una vegada enllestit l'esborrany definitu, el reglament hauria de ser votat i aprovat per tots...
La fase formativa per ser bomber voluntari és la realització d'un curs de formació d'una durada...
Més que una proposta és una pregunta.
M'ha arribat el redactat de la proposta del reglament...
-Procés selectiu més dinàmic i ràpid.
-Premiar aspirants del municipi del parc, cosa que...
Els bombers voluntaris han de tenir per reglament, delegats de prevenció, salut i seguretat, per...
S'adjunta les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la consulta pública...
En l'article 20 Assegurança d'accidents, es diu que "són beneficiaris d'assegurança amb cobertura...
Per ser bomber voluntari el temari a estudiar és de 14 temes. Per ser bomber funcionari 21 temes....
En l'assegurança d'accidents de l’article 20.3 s'especifica que les despeses són a càrrec de la...
*En els articles 36.2, 36.3 i 36.4, afegir un nou supòsit “e”:
e) Tenir la titulació del grup...
Els membres de la Secció Activa han de disposar del permís de conducció de vehicles de la...
L'article 13.2 a) diu que serà causa de revocació "Per l’incompliment reiterat d’ordres d’un...
Compensació per al deteriorament o destrucció de la roba personal o béns particulars, quan tals...
  • Creat el
    06/01/2020
  • 1
  • Número de comentaris: 1