" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

60 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Treballar en la línia d’optimització de costos a partir de l’anàlisi de la rendibilitat dels...
Acceptades
Valorar tots els costos (amortitzacions tècniques, mediambientals, contaminació, sanejament, etc.).
Acceptades
Cal transparència i un debat seriós, evitant la demagògia, o els comentaris per omplir titulars...
En avaluació
Explicar bé els costos de la gestió de l’aigua: realitzar una capacitació de la població....
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
A Catalunya des de la segona meitat del segle XIX s'esta explotant l'aigua dels rius per fer...
 • Creat el
  17/10/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Cal treballar per promoure la proximitat i el paper de l’ACA al territori.
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria limitar la baixa del...
Acceptades
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria vincular als responsable...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Les persones que estan sensibilitzades en temes ambientals, del canvi climàtic o l’ús de l’aigua,...
Acceptades
Primer cal saber quina és la recuperació dels costos de l’aigua segons els diferents usos, perquè...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
La recuperació de costos ha d’anar lligada a altres temes, com si es reutilitza, el nombre de...
Acceptades
Conèixer de manera continuada l’estat de les mesures, més enllà del retorn puntual que es...
Acceptades
Incloure informació bàsica i documentació més específica dels temes de debat ajuda a participar...
Acceptades
Si bé la recuperació de costos és necessària i cal tendir cap al 100%, és necessari fixar la...
En avaluació
Buscar actors que puguin tenir representativitat de cada sector i recollir les diferents visions...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Analitzar perquè no venen els diferents agents implicats: per manca de temps, per manca de...
En avaluació
És fonamental que la participació doni uns resultats concrets i que aquests es facin arribar a...
En avaluació
Manca d’espais de governança intermèdia, entre el Consell d’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA), on...
En avaluació
Fer millores perquè si no recuperen costos, el sistema no és sostenible econòmicament,...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 1
Acceptades
Fomentar la reutilització, l’estalvi, millorar el rendiment de la xarxa, revisar la qualitat i...