" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Veure les fases

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Llengua
Fer una guia d’ús del llenguatge sense càrrega de gènere/ llenguatge no binari en llengua...
Es necesita una llei d'aquest tipus urgent, Catalunya ha de ser pionera en integrar a totes les...
Charlas sobre colectivo LGBTI en las aulas desde peques para concienciar de la existencia de...
S'adjunta document de propostes per garantir la igualtat material, visibilitzar i despatologitzar...
Persones Trans* Grans I d'edat avançada requereix tot un seguit d'actuacions més enllà de la...
Derechos Trans son Derechos Humanos
Cataluña es una de las pocas CCAA que aún no tiene una legislación específica trans por lo tanto...
Presentamos alegaciones en contra los siguientes aspectos de la ley:La...
Reconeixement de les realitats trans i no binàries
Les persones trans i no binàries tenim els mateixos drets que la resta de persones i per això...
Com psicòlogues expertes, volem aportar reflexions sobre l'atenció a infants i adolescents amb...
Actualmente, en determinados Registros Civiles, hay saturación u otras causas que desconozco,...
 • Creat el
  11/02/2022
 • 5
 • Número de comentaris: 0
ADMINISTRATIVO
Formación a administratives cis respecto a la atención y gestión de temas trans....
Hay muchos estudios internacionales a cerca de la estuctura y funcionamiento cerebral de las...
Educar en diversitat significaria caminar cap a una societat més oberta i inclusiva. Agraeixo que...
Accés a serveis
Garantir l’acompanyament d’infants i adolescents trans* (binaris o no binaris);...
AGRESIONES
 Sancionar los actos transfobicos de agentes policiales y que integren elementos...
Afegir una observació ja inclosa en la llei francesa a "la prohibició de pràctiques que tenen com...
Reconeixement de les persones no binàries
El moviment queer és conscient que el reconeixement trans des d'una visió binària deixa de banda...
Los medios de comunicación y el pensamiento hegemónico que crean, hacen que la inevitable...
1. Que la llei no interferèixi amb els projectes educatius amb perspectiva feminista, on es...
Lluitem per eliminar totes les formes de discriminació contra dones i nenes resultants de substituir la categoria sexe per "identitat de gènere"
 • Creat el
  10/02/2022
 • 26
 • Número de comentaris: 38
FAMILIARCrear centros de soporte (acompañamiento psicológico) para hijes de personas trans en...
Atención prudente y garantista de la salud
Desde AMANDA (Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas/os con Disforia Acelerada) queremos...
Presentamos alegaciones ante un proyecto de ley que consideramos atenta contra los derechos...
 • Creat el
  09/02/2022
 • 25
 • Número de comentaris: 27
Les persones no binàries, com a persones trans que surten del binarisme i que posen en dubte tota...
Proposta Chrysallis Catalunya
No es limiti a reconèixer el dret a la identitat i expressió de gènere a l’àmbit educatiu,...
PERSONAS MAYORESpersonas mayores trans no tengan que renunciar a su género sentido en sus viviendas.
No es pot obviar que les dones patim violència estructural i sistemàtica deguda al nostre sexe,...
EDUCATIVO
Formar a los docentes en cuanto a identidad de género y orientación sexual.
Replantear...
ADMINISTRATIVOFacilitar los cambios de nombre y pronombres de las identidades no binarias dentro...
Per tot el que s'exposa en aquest document exigim que desisteixin en la proposta d'aquesta llei....
Garantir l‘accés a l’esport a persones trans no binàries, amb l’adaptació d’espais-vestuari per...
La llei ha consolidar aquells aspectes que s'han vingut adoptant però també garantir nous drets....
 • Creat el
  08/02/2022
 • 2
 • Número de comentaris: 6
EDUCATIVOIncluir, en los currículos educativos escolares, las perspectivas trans para los cursos...
Existència dels dos sexes biològics. Protecció dels espais femenins i on hi ha nens: esport,...
Proposo que s'estableixi una llei on es reconeguin i s'emparin cada un dels nostres drets, perquè...
Un rètol per Tots els gèneres als banys d’ús exclusiu i reformes als vestuaris donen un espai...
LABORAL
 Facilitar administrativamente la integración de personas trans inmigrantes en los...
Garantir la participació de persones trans no binàries en la creació, revisió i execució de...
La lluita de les persones * trans per l’ autodeterminació de gènere a qualsevol edat i en tots...
Propuesta para la ley trans acathi1
SANIDAD2
Ayudas para cubrir necesidades mentales y físico-sexuales acuerdo a la ley trans, a...
Desde la asociación Acathi los grupos Fénix y Pegaso adjuntamos nuestras propuestas en pdf.
Formació
Incloure formació en identitats de gènere a les carreres de professionals: professores,...
Com a grup de treball psicoanalític de la AEN-Catalunya proposem abordar el diàleg clínic i...
Les entitats Sororitrans, Fúria Trans Autònoma Maresme, Generem, Trans*Baix Power i Roses de Sant...
Propostes a l'Avantprojecte de Llei Trans*
Propostes de l'Associació Lobby Trans* a l'Avantprojecte de Llei Trans* en matèria...
LABORALTecho de cristal en las personas trans:
que se garantice que toda persona trans pueda...
La psicoanàlisi ha estudiat en profunditat la qüestió de la orientació sexual i la identitat...
 • Creat el
  11/02/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 0
EnFemme adjunta un document amb les modificacions (en color vermell)que considera que el...
Derechos de personas trans que no tenemos
1 que vuelvan a ser financiados los inyectables de estradiol y la neriestra que se nos retiraron...
Observacions a la Memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere del Departamen
 • Creat el
  11/02/2022
 • 97
 • Número de comentaris: 0
Reconeixement
Reconeixement legal de les identitats no binàries.
Reconeixement legal del sexe de...
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
los medios de comunicación no reproduzcan actos de transfobia
penalización...
Arran del fet que en altres cambres legislatives s’han presentat propostes de Llei Trans* I no...