" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Derechos Trans son Derechos Humanos
Cataluña es una de las pocas CCAA que aún no tiene una legislación específica trans por lo tanto...
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
los medios de comunicación no reproduzcan actos de transfobia
penalización...
Accés a serveis
Garantir l’acompanyament d’infants i adolescents trans* (binaris o no binaris);...
 • Creat el
  11/02/2022
 • 5
 • Número de comentaris: 0
Per tot el que s'exposa en aquest document exigim que desisteixin en la proposta d'aquesta llei....
Afegir una observació ja inclosa en la llei francesa a "la prohibició de pràctiques que tenen com...
Charlas sobre colectivo LGBTI en las aulas desde peques para concienciar de la existencia de...
ADMINISTRATIVOFacilitar los cambios de nombre y pronombres de las identidades no binarias dentro...
Un rètol per Tots els gèneres als banys d’ús exclusiu i reformes als vestuaris donen un espai...
Reconeixement de les realitats trans i no binàries
Les persones trans i no binàries tenim els mateixos drets que la resta de persones i per això...
FAMILIARCrear centros de soporte (acompañamiento psicológico) para hijes de personas trans en...
Formació
Incloure formació en identitats de gènere a les carreres de professionals: professores,...
Presentamos alegaciones ante un proyecto de ley que consideramos atenta contra los derechos...
 • Creat el
  09/02/2022
 • 26
 • Número de comentaris: 28
Reconeixement
Reconeixement legal de les identitats no binàries.
Reconeixement legal del sexe de...
Com psicòlogues expertes, volem aportar reflexions sobre l'atenció a infants i adolescents amb...
La lluita de les persones * trans per l’ autodeterminació de gènere a qualsevol edat i en tots...
Presentamos alegaciones en contra los siguientes aspectos de la ley:La...
Llengua
Fer una guia d’ús del llenguatge sense càrrega de gènere/ llenguatge no binari en llengua...
Actualmente, en determinados Registros Civiles, hay saturación u otras causas que desconozco,...
Los medios de comunicación y el pensamiento hegemónico que crean, hacen que la inevitable...
PERSONAS MAYORESpersonas mayores trans no tengan que renunciar a su género sentido en sus viviendas.
1. Que la llei no interferèixi amb els projectes educatius amb perspectiva feminista, on es...
Garantir l‘accés a l’esport a persones trans no binàries, amb l’adaptació d’espais-vestuari per...
S'adjunta document de propostes per garantir la igualtat material, visibilitzar i despatologitzar...
Propuesta para la ley trans acathi1
SANIDAD2
Ayudas para cubrir necesidades mentales y físico-sexuales acuerdo a la ley trans, a...
EDUCATIVO
Formar a los docentes en cuanto a identidad de género y orientación sexual.
Replantear...
LABORAL
 Facilitar administrativamente la integración de personas trans inmigrantes en los...
No es pot obviar que les dones patim violència estructural i sistemàtica deguda al nostre sexe,...
EDUCATIVOIncluir, en los currículos educativos escolares, las perspectivas trans para los cursos...
Proposta Chrysallis Catalunya
No es limiti a reconèixer el dret a la identitat i expressió de gènere a l’àmbit educatiu,...
ADMINISTRATIVO
Formación a administratives cis respecto a la atención y gestión de temas trans....
Les persones no binàries, com a persones trans que surten del binarisme i que posen en dubte tota...
La psicoanàlisi ha estudiat en profunditat la qüestió de la orientació sexual i la identitat...
 • Creat el
  11/02/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Arran del fet que en altres cambres legislatives s’han presentat propostes de Llei Trans* I no...
Com a grup de treball psicoanalític de la AEN-Catalunya proposem abordar el diàleg clínic i...
Educar en diversitat significaria caminar cap a una societat més oberta i inclusiva. Agraeixo que...
Reconeixement de les persones no binàries
El moviment queer és conscient que el reconeixement trans des d'una visió binària deixa de banda...
Garantir la participació de persones trans no binàries en la creació, revisió i execució de...
Desde la asociación Acathi los grupos Fénix y Pegaso adjuntamos nuestras propuestas en pdf.
Propostes a l'Avantprojecte de Llei Trans*
Propostes de l'Associació Lobby Trans* a l'Avantprojecte de Llei Trans* en matèria...
Les entitats Sororitrans, Fúria Trans Autònoma Maresme, Generem, Trans*Baix Power i Roses de Sant...
AGRESIONES
 Sancionar los actos transfobicos de agentes policiales y que integren elementos...
Atención prudente y garantista de la salud
Desde AMANDA (Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas/os con Disforia Acelerada) queremos...
EnFemme adjunta un document amb les modificacions (en color vermell)que considera que el...
Lluitem per eliminar totes les formes de discriminació contra dones i nenes resultants de substituir la categoria sexe per "identitat de gènere"
 • Creat el
  10/02/2022
 • 27
 • Número de comentaris: 38
La llei ha consolidar aquells aspectes que s'han vingut adoptant però també garantir nous drets....
 • Creat el
  08/02/2022
 • 2
 • Número de comentaris: 6
Derechos de personas trans que no tenemos
1 que vuelvan a ser financiados los inyectables de estradiol y la neriestra que se nos retiraron...
Es necesita una llei d'aquest tipus urgent, Catalunya ha de ser pionera en integrar a totes les...
Proposo que s'estableixi una llei on es reconeguin i s'emparin cada un dels nostres drets, perquè...
Hay muchos estudios internacionales a cerca de la estuctura y funcionamiento cerebral de las...
Persones Trans* Grans I d'edat avançada requereix tot un seguit d'actuacions més enllà de la...
Observacions a la Memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere del Departamen
 • Creat el
  11/02/2022
 • 97
 • Número de comentaris: 0
LABORALTecho de cristal en las personas trans:
que se garantice que toda persona trans pueda...
Existència dels dos sexes biològics. Protecció dels espais femenins i on hi ha nens: esport,...