" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
1. Que la llei no interferèixi amb els projectes educatius amb perspectiva feminista, on es...
Afegir una observació ja inclosa en la llei francesa a "la prohibició de pràctiques que tenen com...
Lluitem per eliminar totes les formes de discriminació contra dones i nenes resultants de substituir la categoria sexe per "identitat de gènere"
 • Creat el
  10/02/2022
 • 27
 • Número de comentaris: 38
Desde la asociación Acathi los grupos Fénix y Pegaso adjuntamos nuestras propuestas en pdf.
Hay muchos estudios internacionales a cerca de la estuctura y funcionamiento cerebral de las...
Presentamos alegaciones ante un proyecto de ley que consideramos atenta contra los derechos...
 • Creat el
  09/02/2022
 • 26
 • Número de comentaris: 28
Garantir la participació de persones trans no binàries en la creació, revisió i execució de...
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
los medios de comunicación no reproduzcan actos de transfobia
penalización...
Actualmente, en determinados Registros Civiles, hay saturación u otras causas que desconozco,...
Educar en diversitat significaria caminar cap a una societat més oberta i inclusiva. Agraeixo que...
No es pot obviar que les dones patim violència estructural i sistemàtica deguda al nostre sexe,...
Reconeixement de les realitats trans i no binàries
Les persones trans i no binàries tenim els mateixos drets que la resta de persones i per això...
Les entitats Sororitrans, Fúria Trans Autònoma Maresme, Generem, Trans*Baix Power i Roses de Sant...
Garantir l‘accés a l’esport a persones trans no binàries, amb l’adaptació d’espais-vestuari per...
Presentamos alegaciones en contra los siguientes aspectos de la ley:La...
La llei ha consolidar aquells aspectes que s'han vingut adoptant però també garantir nous drets....
 • Creat el
  08/02/2022
 • 2
 • Número de comentaris: 6
ADMINISTRATIVOFacilitar los cambios de nombre y pronombres de las identidades no binarias dentro...
Com a grup de treball psicoanalític de la AEN-Catalunya proposem abordar el diàleg clínic i...
Propostes a l'Avantprojecte de Llei Trans*
Propostes de l'Associació Lobby Trans* a l'Avantprojecte de Llei Trans* en matèria...
S'adjunta document de propostes per garantir la igualtat material, visibilitzar i despatologitzar...
Persones Trans* Grans I d'edat avançada requereix tot un seguit d'actuacions més enllà de la...
Los medios de comunicación y el pensamiento hegemónico que crean, hacen que la inevitable...
Accés a serveis
Garantir l’acompanyament d’infants i adolescents trans* (binaris o no binaris);...
EDUCATIVO
Formar a los docentes en cuanto a identidad de género y orientación sexual.
Replantear...
Es necesita una llei d'aquest tipus urgent, Catalunya ha de ser pionera en integrar a totes les...
Com psicòlogues expertes, volem aportar reflexions sobre l'atenció a infants i adolescents amb...
Charlas sobre colectivo LGBTI en las aulas desde peques para concienciar de la existencia de...
Derechos de personas trans que no tenemos
1 que vuelvan a ser financiados los inyectables de estradiol y la neriestra que se nos retiraron...
Un rètol per Tots els gèneres als banys d’ús exclusiu i reformes als vestuaris donen un espai...
FAMILIARCrear centros de soporte (acompañamiento psicológico) para hijes de personas trans en...
Llengua
Fer una guia d’ús del llenguatge sense càrrega de gènere/ llenguatge no binari en llengua...
Observacions a la Memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere del Departamen
 • Creat el
  11/02/2022
 • 97
 • Número de comentaris: 0
Existència dels dos sexes biològics. Protecció dels espais femenins i on hi ha nens: esport,...
LABORALTecho de cristal en las personas trans:
que se garantice que toda persona trans pueda...
Arran del fet que en altres cambres legislatives s’han presentat propostes de Llei Trans* I no...
Les persones no binàries, com a persones trans que surten del binarisme i que posen en dubte tota...
EnFemme adjunta un document amb les modificacions (en color vermell)que considera que el...
Proposo que s'estableixi una llei on es reconeguin i s'emparin cada un dels nostres drets, perquè...
 • Creat el
  11/02/2022
 • 5
 • Número de comentaris: 0
Derechos Trans son Derechos Humanos
Cataluña es una de las pocas CCAA que aún no tiene una legislación específica trans por lo tanto...
ADMINISTRATIVO
Formación a administratives cis respecto a la atención y gestión de temas trans....
Reconeixement de les persones no binàries
El moviment queer és conscient que el reconeixement trans des d'una visió binària deixa de banda...
EDUCATIVOIncluir, en los currículos educativos escolares, las perspectivas trans para los cursos...
Per tot el que s'exposa en aquest document exigim que desisteixin en la proposta d'aquesta llei....
LABORAL
 Facilitar administrativamente la integración de personas trans inmigrantes en los...
PERSONAS MAYORESpersonas mayores trans no tengan que renunciar a su género sentido en sus viviendas.
Proposta Chrysallis Catalunya
No es limiti a reconèixer el dret a la identitat i expressió de gènere a l’àmbit educatiu,...
Propuesta para la ley trans acathi1
SANIDAD2
Ayudas para cubrir necesidades mentales y físico-sexuales acuerdo a la ley trans, a...
Reconeixement
Reconeixement legal de les identitats no binàries.
Reconeixement legal del sexe de...
AGRESIONES
 Sancionar los actos transfobicos de agentes policiales y que integren elementos...