" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Les persones no binàries, com a persones trans que surten del binarisme i que posen en dubte tota...
Existència dels dos sexes biològics. Protecció dels espais femenins i on hi ha nens: esport,...
Derechos de personas trans que no tenemos
1 que vuelvan a ser financiados los inyectables de estradiol y la neriestra que se nos retiraron...
1. Que la llei no interferèixi amb els projectes educatius amb perspectiva feminista, on es...
Actualmente, en determinados Registros Civiles, hay saturación u otras causas que desconozco,...
Charlas sobre colectivo LGBTI en las aulas desde peques para concienciar de la existencia de...
Reconeixement de les persones no binàries
El moviment queer és conscient que el reconeixement trans des d'una visió binària deixa de banda...
Hay muchos estudios internacionales a cerca de la estuctura y funcionamiento cerebral de las...
No es pot obviar que les dones patim violència estructural i sistemàtica deguda al nostre sexe,...
Atención prudente y garantista de la salud
Desde AMANDA (Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas/os con Disforia Acelerada) queremos...
Per tot el que s'exposa en aquest document exigim que desisteixin en la proposta d'aquesta llei....
Un rètol per Tots els gèneres als banys d’ús exclusiu i reformes als vestuaris donen un espai...
Reconeixement de les realitats trans i no binàries
Les persones trans i no binàries tenim els mateixos drets que la resta de persones i per això...
Presentamos alegaciones en contra los siguientes aspectos de la ley:La...
Proposta Chrysallis Catalunya
No es limiti a reconèixer el dret a la identitat i expressió de gènere a l’àmbit educatiu,...
Com psicòlogues expertes, volem aportar reflexions sobre l'atenció a infants i adolescents amb...
La llei ha consolidar aquells aspectes que s'han vingut adoptant però també garantir nous drets....
 • Creat el
  08/02/2022
 • 2
 • Número de comentaris: 6
Educar en diversitat significaria caminar cap a una societat més oberta i inclusiva. Agraeixo que...
Afegir una observació ja inclosa en la llei francesa a "la prohibició de pràctiques que tenen com...
Es necesita una llei d'aquest tipus urgent, Catalunya ha de ser pionera en integrar a totes les...
La lluita de les persones * trans per l’ autodeterminació de gènere a qualsevol edat i en tots...
EnFemme adjunta un document amb les modificacions (en color vermell)que considera que el...
Derechos Trans son Derechos Humanos
Cataluña es una de las pocas CCAA que aún no tiene una legislación específica trans por lo tanto...
Presentamos alegaciones ante un proyecto de ley que consideramos atenta contra los derechos...
 • Creat el
  09/02/2022
 • 26
 • Número de comentaris: 28
Los medios de comunicación y el pensamiento hegemónico que crean, hacen que la inevitable...
Proposo que s'estableixi una llei on es reconeguin i s'emparin cada un dels nostres drets, perquè...
Reconeixement
Reconeixement legal de les identitats no binàries.
Reconeixement legal del sexe de...
Llengua
Fer una guia d’ús del llenguatge sense càrrega de gènere/ llenguatge no binari en llengua...
Accés a serveis
Garantir l’acompanyament d’infants i adolescents trans* (binaris o no binaris);...
Formació
Incloure formació en identitats de gènere a les carreres de professionals: professores,...
Garantir l‘accés a l’esport a persones trans no binàries, amb l’adaptació d’espais-vestuari per...
Garantir la participació de persones trans no binàries en la creació, revisió i execució de...
FAMILIARCrear centros de soporte (acompañamiento psicológico) para hijes de personas trans en...
PERSONAS MAYORESpersonas mayores trans no tengan que renunciar a su género sentido en sus viviendas.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
los medios de comunicación no reproduzcan actos de transfobia
penalización...
EDUCATIVOIncluir, en los currículos educativos escolares, las perspectivas trans para los cursos...
EDUCATIVO
Formar a los docentes en cuanto a identidad de género y orientación sexual.
Replantear...
AGRESIONES
 Sancionar los actos transfobicos de agentes policiales y que integren elementos...
Propuesta para la ley trans acathi1
SANIDAD2
Ayudas para cubrir necesidades mentales y físico-sexuales acuerdo a la ley trans, a...
LABORALTecho de cristal en las personas trans:
que se garantice que toda persona trans pueda...
LABORAL
 Facilitar administrativamente la integración de personas trans inmigrantes en los...
ADMINISTRATIVO
Formación a administratives cis respecto a la atención y gestión de temas trans....
ADMINISTRATIVOFacilitar los cambios de nombre y pronombres de las identidades no binarias dentro...
Desde la asociación Acathi los grupos Fénix y Pegaso adjuntamos nuestras propuestas en pdf.
Lluitem per eliminar totes les formes de discriminació contra dones i nenes resultants de substituir la categoria sexe per "identitat de gènere"
 • Creat el
  10/02/2022
 • 27
 • Número de comentaris: 38
Les entitats Sororitrans, Fúria Trans Autònoma Maresme, Generem, Trans*Baix Power i Roses de Sant...
Observacions a la Memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere del Departamen
 • Creat el
  11/02/2022
 • 97
 • Número de comentaris: 0
Propostes a l'Avantprojecte de Llei Trans*
Propostes de l'Associació Lobby Trans* a l'Avantprojecte de Llei Trans* en matèria...
S'adjunta document de propostes per garantir la igualtat material, visibilitzar i despatologitzar...
 • Creat el
  11/02/2022
 • 5
 • Número de comentaris: 0
La psicoanàlisi ha estudiat en profunditat la qüestió de la orientació sexual i la identitat...
 • Creat el
  11/02/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Com a grup de treball psicoanalític de la AEN-Catalunya proposem abordar el diàleg clínic i...
Persones Trans* Grans I d'edat avançada requereix tot un seguit d'actuacions més enllà de la...
Arran del fet que en altres cambres legislatives s’han presentat propostes de Llei Trans* I no...