" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Des del COPEC, contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida,...
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
El Consell orientador de 4t d'ESO hauria de ser vinculant perquè tothom li donés més importància...
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
Alliberar de certes tasques als professionals de l'EAP que poden ser realitzades per part de...
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
Implementar cribratges per fer una detecció precoç de possibles NESE a infantil i primària...
L'orientació està actualment enfocada a l’orientació acadèmica, i poc a l’orientació...
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria...
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
És molt important que hi hagi un estudi de cada centre per poder veure quina és la dotació...
Els orientadors/es estem cansats/des de què vagin sorgint iniciatives teòriques (DUA p.e) i de...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
Fitxar una ratio d'orientadors per centre en funció del nombre d'alumnes al centre, sense que la...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
Hauria de ser indispensable que aquesta càrrec l'ocupi algú que fos, com a mínim, psicopedagog/a....
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
 • Creat el
  10/01/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 1