" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
L'orientació està actualment enfocada a l’orientació acadèmica, i poc a l’orientació...
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Espais de temps setmanals/quinzenals de coordinació de l'equip directiu amb els orientadors/es en...
Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.
Disposar de la prevalença del alumnat tipus NESE que hauria de tenir un centre per comparar amb...
La figura de l'OE a secundària ha de ser present, de fet ja hi és.. també a postobligatòria,...
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
La figura de l'orientador s'hauria de contemplar en totes les etapes educatives i tots els...
El Consell orientador de 4t d'ESO hauria de ser vinculant perquè tothom li donés més importància...
Es considera necessari regular com l’orientació haurà de promoure el desenvolupament integral i...
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
 • Creat el
  04/01/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 1
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...
L'avaluació psicopedagògica hauria de ser un dret garantit per a tot l'alumnat (no només els que...
 • Creat el
  11/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Els/les especialistes en OE exercim diverses funcions i moltes d'elles no són "orientació":...
Paràgraf 2: La realitat actual presenta una manca de definició de les funcions orientadores que...
 • Creat el
  10/01/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 1
Establir una ràtio mínima d'OE per alumnes tenint en compte tota la diversitat NESE a les aules.
L'orientació a totes les etapes educatives i a tots els cursos. Infusionar-la al currículum. OE...