" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
3.- L'orientació educativa no s'ha de començar a secundaria, ha de començar des del mateix moment...
Des de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional es vol posar...
Es considera necessari regular com l’orientació haurà de promoure el desenvolupament integral i...
Creiem important la definició de tasques i distribució horària de l’orientador del centre.Ens...
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb el professorat...
Implementar cribratges per fer una detecció precoç de possibles NESE a infantil i primària...
  • Creat el
    03/01/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
Fer referència en la necessitat de fer una transformació paral·lela dels tres grans àmbits que...
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
Cal plantejar que la figura dels orientadors s'inclogui en totes les etapes educatives, formant...
Fitxar una ratio d'orientadors per centre en funció del nombre d'alumnes al centre, sense que la...
Hauria de ser indispensable que aquesta càrrec l'ocupi algú que fos, com a mínim, psicopedagog/a....
Un decret d’orientació educativa ha de partir de la premissa que l'orientació, que té com a...
  • Creat el
    19/01/2023
  • 2
  • Número de comentaris: 2