" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
2.- Les entitats públiques i privades haurien d'estar implicades en aquesta orientació a partir...
2.- S'haurien d'articular les accions d'orientació des del mateix inici de l'escolaritat de...
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...
Els estudis internacionals demostren que les activitats vivencials en l'àmbit professional no...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
Un decret d’orientació educativa ha de partir de la premissa que l'orientació, que té com a...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
Creiem important la definició de tasques i distribució horària de l’orientador del centre.Ens...
-Seria necessari concretar més les funcions establertes de l'orientador/a. I que aquestes...
UN REFERENT DE SALUT A CADA CENTRE ( CSMIJ) Creiem essencial una coordinació periòdica i més...
Aspectes que pensem que caldria millorar: la coordinació amb la postobligatòria quan fem alguna...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Els Orientador hauriem d'adquirir un status professionalitzador, que quedin clares les nostres...
L'orientador educatiu no només fa orientació acadèmica i laboral, sinó que esdevé rellevant la...
Cal reconèixer les limitacions del sistema que són moltes i posar-les per escrit. Necessitem un...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
L'orientació està actualment enfocada a l’orientació acadèmica, i poc a l’orientació...
Posar l'èmfasi en la Salut Mental dels adolescents.-Introduir el Mindfulness a les...
Educació obligatòria alumnat NEE. Cal definir clarament amb quins criteris (a banda dels...
Implementar cribratges per fer una detecció precoç de possibles NESE a infantil i primària...