" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Promoure la presencia d’un binomi de Bombers Voluntaris per supervisar els preventius de les Ass....
Afegir a les funcions dels caporals, sergents i oficials les tasques operatives d’inspecció i de...
Als efectes d'aconseguir una major claredat sobre les obligacions de ser bomber voluntari i...
Possibilitat d'elecció per sufragi directe d'un representant extra per a cada Regió al Consell de...
Definir 4 tipus de serveis:
- Foc urbà
- Salvament
- Foc forestal
- Servei de llarga durada...
Bon día,
Respecte al tema de conciliació de la vida laboral amb l'emergència (cas de bbvv de...
Encara que en diguin compensació, la realitat es que ens paguen per fer una feina, a tants euros...
Es pot donar el cas d'un Bomber de la Generalitat que amb 38 anys de servei, no tingui cap...
Ja en el primer Reglament del Cos de Bombers Voluntaris (any 1.982) indicava que l'equip de...
Adoptar una sèrie de mesures per incentivar que el bomber voluntari visqui en el propi municipi...
Bon día, afegir dos punts:
1- Que alhora de fer les bases uns dels requisits sigui la disminució...
Bon día, afegir 2 punts:
1- El material que el bomber demana per necessitat, no es demori o que...
Els bombers voluntaris han de tenir per reglament, delegats de prevenció, salut i seguretat, per...
Seguint la proposta de canvi de paradigma, proposo que els Bombers voluntaris passin a ser...
Potenciar els coneixements dels bombers voluntaris degut al seu ofici mitjançant la creació i...
Dins un procés de total democratització i transparència cal canviar el sistema d’eleccions dels...
La figura del bomber voluntari és anacrònica i ja no és funcional. És per aixó que s'ha de fer un...
1. compensació per la instal·lació de l'App. Sent com som un Cos Voluntari, no s´ens pot exigir...
És necessari que s'inclogui en el Reglament la condició d'agents de l'autoritat dels membres del...
Que es permetin i reconeguin les comunicacions electròniques entre l'Administració i els membres...
La fase formativa per ser bomber voluntari és la realització d'un curs de formació d'una durada...
S'adjunta les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la consulta pública...
Definir les tasques que poden fer els membres de l'escala de veterans.
- Formació
- Logística
...
En l'article 17 Compensacions econòmiques, diu que serà compensat la "Incapacitat temporal per...
Cal que els bombers siguin agents de l’autoritat per tal de tenir una bona cobertura legal en...
Els membres de la Secció Activa han de disposar del permís de conducció de vehicles de la...
Fer que els bombers voluntaris puguin participar en les convocatòries dels bombers funcionaris...
I perquè no fer servir els bombers d'empresa com a bombers voluntaris? Tenim la formació i estem...
Actualment els membres de la Secció de Veterans seran baixa del cos de bombers voluntaris de la...
Facilitar d’ingrés dels contractats durant la campanya forestal, autoritzant que actuïn com a...
Una vegada enllestit l'esborrany definitu, el reglament hauria de ser votat i aprovat per tots...
En l'assegurança d'accidents de l’article 20.3 s'especifica que les despeses són a càrrec de la...
Garantir la carrera professional dins Cos de Bombers Voluntaris, no només per escrit , si no fent...
Agilitzar les excedències, tant l'accés com el retorn.
Que l'excedència compti des de el primer...
Amb l’objectiu de facilitar la seva disponibilitat, identificar la condició de bomber voluntari...
Promocionar la secció de bombers juvenils fent que formar part d’aquesta secció consti com a...
*En els articles 36.2, 36.3 i 36.4, afegir un nou supòsit “e”:
e) Tenir la titulació del grup...
En l'article 44 Elecció i nomenament dels caps d’agrupació i sotscaps d’agrupació.
afegir la...
Ser bomber voluntari implica un compromís amb la societat, per tant com a requisit per ser-ne...
Tal i com tots els bombers de les administracions disposen de jubilacions anticipades, els...
L'article 13.2 a) diu que serà causa de revocació "Per l’incompliment reiterat d’ordres d’un...
-Procés selectiu més dinàmic i ràpid.
-Premiar aspirants del municipi del parc, cosa que...
Que representants del consell de bombers voluntaris participin a les reunions de planificació de...
Promoure la presencia d’una plantilla complerta de bombers voluntaris als parcs de bombers...
Segons l'opinió de juristes especialistes en dret laboral, els bombers voluntaris de la secció...
  • Creat el
    06/01/2020
  • 7
  • Número de comentaris: 1
Permetre als bombers voluntaris de la secció activa obtenir el CFGM de tècnic/a en emergències i...
Fer un estudi del cost total de les remuneracions que es fan al llarg de l'any i modificar a...
Per ser bomber voluntari el temari a estudiar és de 14 temes. Per ser bomber funcionari 21 temes....
Per als bombers voluntaris afiliats a sindicats, permetre la representació sindical sense...
Definició del nombre d'efectius per parc i que aquests s'assoleixin.
Garanties per complir-ho
...