" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del proceso

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

108 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Categoría
Resultados por página:
Aceptadas
La disminució dels recursos hídrics subterrànies per bombejos i baixes recàrregues caldrien...
Aceptadas
Nova proposta. Sorprèn que no hi hagi cap acció vinculada a l’aqüífer del Francolí, perquè es...
  • Creado el
    25/11/2019
  • Número de comentarios: 3
Aceptadas
Generar cultura de l'aigua, plantejar que l'aigua que es llença és un recurs natural.
Aceptadas
Reduir el cost de les analítiques i plantejar mesures que s’adaptin a cada cas, en un context on...
Aceptadas
Per garantir una qualitat de l’aigua reutilitzada caldria realitzar un tractament en membranes...
Aceptadas
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Cal tenir en compte la problemàtica habitual...
En evaluación
Nova proposta. El Pla Hidrològic de l’Estat estableix que els municipis de més de 20.000...
Aceptadas
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. D’entrada la problemàtica de sobreexplotació...
Aceptadas
Promoure normatives a nivell local per aterrar la normativa global a la proximitat territorial,...
  • Creado el
    04/01/2021
  • Número de comentarios: 3
Aceptadas
Nova proposta. Genera inquietud la gestió coordinada dels recursos d’aigua en alta. Es valora que...
Aceptadas
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Què implica la mesura B1.006 d’Actualització i...
Aceptadas
Nova proposta. Amb relació a la reutilització de l’aigua regenerada hi ha una mesura important al...