" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

60 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Dotar de continuïtat i freqüència la participació ciutadana, en cas contrari la gent és...
En avaluació
La recuperació de costos és una qüestió de llarg abast i ha de ser una tendència però, s'ha...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Definir i donar a conèixer quins criteris s’han d’analitzar, ja que en ocasions no estan clars.
Acceptades
Analitzar perquè no venen els diferents agents implicats: per manca de temps, per manca de...
Acceptades
Dotar-se d’espais de treball permanents i d’espais de treball monogràfics amb relació a un tema o...
En avaluació
És fonamental que la participació doni uns resultats concrets i que aquests es facin arribar a...
Acceptades
Cal treballar per promoure la proximitat i el paper de l’ACA al territori.
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Les dificultats per la traspàs de dades entre departaments fa que siguin necessaris mesures que...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Disposar de dades desagregades per poder fer l’anàlisi, ja que al tenir les dades agregades a...
En avaluació
Optimitzar els recursos a nivell d’obtenció de dades (compartir els mateixos criteris) i millorar...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Per tal que els treballs de la Tuala del Delta i de la Baixa Tordera puguin ser mes efectius,...
Acceptades
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria limitar la baixa del...
En avaluació
Fer accessibles i públics els estudis subvencionats i realitzats per l'ACA. Cal fer més difusió...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 1
Acceptades
Conèixer de manera continuada l’estat de les mesures, més enllà del retorn puntual que es...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Si bé la recuperació de costos és necessària i cal tendir cap al 100%, és necessari fixar la...
En avaluació
Buscar actors que puguin tenir representativitat de cada sector i recollir les diferents visions...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0