" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Facilitar l'activació dels bbvv en cas de serveis, establint convenis amb empreses i institucions...
Es pot donar el cas d'un Bomber de la Generalitat que amb 38 anys de servei, no tingui cap...
*En els articles 36.2, 36.3 i 36.4, afegir un nou supòsit “e”:
e) Tenir la titulació del grup...
Tal i com tots els bombers de les administracions disposen de jubilacions anticipades, els...
Garantir la carrera professional dins Cos de Bombers Voluntaris, no només per escrit , si no fent...
L'article 13.2 a) diu que serà causa de revocació "Per l’incompliment reiterat d’ordres d’un...
Segons l'opinió de juristes especialistes en dret laboral, els bombers voluntaris de la secció...
  • Creat el
    06/01/2020
  • 7
  • Número de comentaris: 1
Definició del nombre d'efectius per parc i que aquests s'assoleixin.
Garanties per complir-ho
...
S'adjunta les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la consulta pública...
Definir les tasques que poden fer els membres de l'escala de veterans.
- Formació
- Logística
...
En l'article 20 Assegurança d'accidents, es diu que "són beneficiaris d'assegurança amb cobertura...
Compensació per al deteriorament o destrucció de la roba personal o béns particulars, quan tals...
  • Creat el
    06/01/2020
  • 1
  • Número de comentaris: 1
Més que una proposta és una pregunta.
M'ha arribat el redactat de la proposta del reglament...
Modificar el reglament arreu del territori per igual. Com per exemple han fet al parc de Vielha...
-Procés selectiu més dinàmic i ràpid.
-Premiar aspirants del municipi del parc, cosa que...
Permetre als bombers voluntaris de la secció activa obtenir el CFGM de tècnic/a en emergències i...
Definir 4 tipus de serveis:
- Foc urbà
- Salvament
- Foc forestal
- Servei de llarga durada...
Bon día,
Respecte al tema de conciliació de la vida laboral amb l'emergència (cas de bbvv de...
Possibilitat d'elecció per sufragi directe d'un representant extra per a cada Regió al Consell de...
Els bombers voluntaris han de tenir per reglament, delegats de prevenció, salut i seguretat, per...