" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Per als bombers voluntaris afiliats a sindicats, permetre la representació sindical sense...
Que es permetin i reconeguin les comunicacions electròniques entre l'Administració i els membres...
Als efectes d'aconseguir una major claredat sobre les obligacions de ser bomber voluntari i...
Una vegada enllestit l'esborrany definitu, el reglament hauria de ser votat i aprovat per tots...
La figura del bomber voluntari és anacrònica i ja no és funcional. És per aixó que s'ha de fer un...
La fase formativa per ser bomber voluntari és la realització d'un curs de formació d'una durada...
Definir les tasques que poden fer els membres de l'escala de veterans.
- Formació
- Logística
...
Cal que els bombers siguin agents de l’autoritat per tal de tenir una bona cobertura legal en...
Agilitzar les excedències, tant l'accés com el retorn.
Que l'excedència compti des de el primer...
I perquè no fer servir els bombers d'empresa com a bombers voluntaris? Tenim la formació i estem...
Per ser bomber voluntari el temari a estudiar és de 14 temes. Per ser bomber funcionari 21 temes....
L'article 13.2 a) diu que serà causa de revocació "Per l’incompliment reiterat d’ordres d’un...
Facilitar d’ingrés dels contractats durant la campanya forestal, autoritzant que actuïn com a...
Definir 4 tipus de serveis:
- Foc urbà
- Salvament
- Foc forestal
- Servei de llarga durada...
En l'assegurança d'accidents de l’article 20.3 s'especifica que les despeses són a càrrec de la...
Tal i com tots els bombers de les administracions disposen de jubilacions anticipades, els...
Ser bomber voluntari implica un compromís amb la societat, per tant com a requisit per ser-ne...
Trobo que el mínim d’hores anuals no és compatible amb una jornada laboral estàndard, tenint...
Més que una proposta és una pregunta.
M'ha arribat el redactat de la proposta del reglament...
Possibilitat d'elecció per sufragi directe d'un representant extra per a cada Regió al Consell de...