" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Proposo que totes les persones que ho desitgin puguin treballar tots els dies de la setmana en la...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 5
El gaudiment de les vacances s'hauria de fer en el mateix període que aquestes es meriten ja que...
Exemple de mèrits q cal valorar i establir x per llei o reglament com a obligatoris x a tots els...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 4
En un món globalitzat com vivim és necessari establir l'obligació de puntuar addicionalment el...
No té sentit que dintre d'un grup hi hagi nivells que tinguin la possibilitat de millorar de grau...
Cal abordar els processos de selecció, la unificació dels sistemes de provisió, i la seva...
Als cossos generals de la Generalitat els concursos generals de trasllats únicament inclouen el...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Obligatoriedad de convocar concursos generales de cada cuerpo anualmente y resolverlos en el...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
La proposta és implementar amb tecnologia blockchain el currículum únic de l'empleat públic.Es...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Regular i clarificar els canvis de jornada per una necessitat permanent del servei. Especialment...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
S'hauria d'establir l'obligació de fer unes proves similars a les de les oposicions per tal de...
Assegurar que la informació sobre convocatòries d’accés a la funció pública arribi a les persones...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Establim un període d'un any per poder demanar l'excedència voluntària per interès...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Als aptes sense plaça en els processos selectius, se'ls hauria de convalidar la fase d'oposició...
Pel que fa a la carrera professional, és necessari que es desenvolupi, que s’apliqui i que...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Implementar polítiques de discriminació positiva a l’hora d’assignar destinacions tenint en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Aplicar sistemàticament la reserva de places per a persones amb discapacitat a les convocatòries...
Incrementar la posibilidad de teletrabajar a más de dos días semanales.