" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Cal plantejar que la figura dels orientadors s'inclogui en totes les etapes educatives, formant...
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
2.- S'haurien d'articular les accions d'orientació des del mateix inici de l'escolaritat de...
Des dels plans educatius d'entorn es pot oferir suport als centres educatius en l'àmbit de...
Els Orientador hauriem d'adquirir un status professionalitzador, que quedin clares les nostres...
L'avaluació psicopedagògica hauria de ser un dret garantit per a tot l'alumnat (no només els que...
  • Creat el
    11/01/2023
  • 1
  • Número de comentaris: 0
Incloure la necessitat de que cada centre (i servei) educatiu tinguin referents de professionals...
Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.
Establir una ràtio mínima d'OE per alumnes tenint en compte tota la diversitat NESE a les aules.
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...
La feina de l'OE implica molta gestió, a més de l'atenció individual a l'alumnat. També ha...
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
2.- Les entitats públiques i privades haurien d'estar implicades en aquesta orientació a partir...
Implementar cribratges per fer una detecció precoç de possibles NESE a infantil i primària...