" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Seguint la proposta de canvi de paradigma, proposo que els Bombers voluntaris passin a ser...
La fase formativa per ser bomber voluntari és la realització d'un curs de formació d'una durada...
Que es permetin i reconeguin les comunicacions electròniques entre l'Administració i els membres...
Ja en el primer Reglament del Cos de Bombers Voluntaris (any 1.982) indicava que l'equip de...
Es pot donar el cas d'un Bomber de la Generalitat que amb 38 anys de servei, no tingui cap...
Facilitar d’ingrés dels contractats durant la campanya forestal, autoritzant que actuïn com a...
És necessari que s'inclogui en el Reglament la condició d'agents de l'autoritat dels membres del...
Ser bomber voluntari implica un compromís amb la societat, per tant com a requisit per ser-ne...
Actualment els membres de la Secció de Veterans seran baixa del cos de bombers voluntaris de la...
Bon día,
Respecte al tema de conciliació de la vida laboral amb l'emergència (cas de bbvv de...
Tal i com tots els bombers de les administracions disposen de jubilacions anticipades, els...
En l'article 20 Assegurança d'accidents, es diu que "són beneficiaris d'assegurança amb cobertura...
Als efectes d'aconseguir una major claredat sobre les obligacions de ser bomber voluntari i...
Modificar el reglament arreu del territori per igual. Com per exemple han fet al parc de Vielha...
Bon día, afegir dos punts:
1- Que alhora de fer les bases uns dels requisits sigui la disminució...
Més que una proposta és una pregunta.
M'ha arribat el redactat de la proposta del reglament...
Garantir la carrera professional dins Cos de Bombers Voluntaris, no només per escrit , si no fent...
Trobo que el mínim d’hores anuals no és compatible amb una jornada laboral estàndard, tenint...
La figura del bomber voluntari és anacrònica i ja no és funcional. És per aixó que s'ha de fer un...
En l'article 44 Elecció i nomenament dels caps d’agrupació i sotscaps d’agrupació.
afegir la...