" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

103 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Nova proposta. Respecte de la mesura 14.03.02. Estudis cost-benefici i de viabilitat de la...
En avaluació
Nova proposta. Fer plans de cessió de terres: determinar zones de laminació d’avingudes i després...
En avaluació
Nova proposta. A l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona, fer un estudi de zones semirurals...
Acceptades
Per a petites obres a les lleres (com pot ser treure troncs que s’han quedat sota un pont,...
Acceptades
Deixar nets els rius i les seves lleres i col·locar els arbres fora del riu i la llera. La...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures de prevenció d’inundacions...
Acceptades
Nova proposta. Fer una tasca de prevenció en el manteniment de les lleres i augmentar els...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El manteniment de lleres té definida una...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Nova proposta. Fer palès el risc que suposa el fet que la ciutat de Girona és un territori molt...
Acceptades
Nova proposta. Establir alguna estructura institucional transversal específica de coordinació amb...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En què es traduirà a nivell metodològic...
En avaluació
Nova proposta. A l’Esborrany del Pla de gestió no es veu massa reflectida les actuacions a la...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.En relació a la mesura16.03.02. Elaboració...
En avaluació
Nova proposta. Treure formigó dels trams fluvials, no només fora de les zones urbanes sinó també...
Acceptades
Nova proposta. El retranquejament de motes sembla bé, però es matisa que es poden fer...
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Acceptar el territori tal i com el tenim, minimitzant les coses que ja s’han fet malament i ,...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0