" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

60 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 1
En avaluació
És fonamental que la participació doni uns resultats concrets i que aquests es facin arribar a...
Acceptades
Identificar els interlocutors vàlids de cada sector, és a dir, aquells més representatius, per...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/02/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Treballar en la línia d’optimització de costos a partir de l’anàlisi de la rendibilitat dels...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Per facilitar la participació es proposa enregistrar amb vídeo les sessions informatives i...
Acceptades
Conèixer de manera continuada l’estat de les mesures, més enllà del retorn puntual que es...
Acceptades
Saber el cost de gestió i depuració de l’aigua i repercutir-ho.
Acceptades
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria vincular als responsable...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Promoure una participació que vagi més enllà de l’interès particular i busqui aquest interès...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Cal una millor coordinació entre administracions en la gestió dels protocols d’emergència.
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Suport a la creació d’espais de governança
Fomentar una campanya d’estudi i valoració seriosa...
 • Creat el
  04/02/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Crear els Consells de Conca com un espai de referència per conscienciar i explicar a la...