" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
És molt important que hi hagi un estudi de cada centre per poder veure quina és la dotació...
Es necessari que totes les dotacions que les direccions demanin d'OE tinguin les hores lectives...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Cal reconèixer les limitacions del sistema que són moltes i posar-les per escrit. Necessitem un...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Des del COPEC, contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida,...
Paràgraf 4:Incloure les referències de la CRPD i de la UNESCO.
3.- L'orientació educativa no s'ha de començar a secundaria, ha de començar des del mateix moment...
Els Orientador hauriem d'adquirir un status professionalitzador, que quedin clares les nostres...
 • Creat el
  13/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
L'orientador educatiu no només fa orientació acadèmica i laboral, sinó que esdevé rellevant la...
Des dels plans educatius d'entorn es pot oferir suport als centres educatius en l'àmbit de...
Existència d'orientador/a a Postobligatòria; reducció d'hores lectives a l'orientador/a;...
L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria...
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
Hauria de ser indispensable que aquesta càrrec l'ocupi algú que fos, com a mínim, psicopedagog/a....
Que a cada institut o centre es fes una jornada de coneixença a partir dels professionals...
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
 • Creat el
  04/01/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 1
2.- Les entitats públiques i privades haurien d'estar implicades en aquesta orientació a partir...
Aspectes que pensem que caldria millorar: la coordinació amb la postobligatòria quan fem alguna...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb el professorat...
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...
Els OE hem de ser capaços no solament d'escoltar a l'alumnat i avaluar la seva situació escolar,...
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
En aquesta línia des de la FECC fem la proposta que adjuntem.Desi Moreno
Espais de temps setmanals/quinzenals de coordinació de l'equip directiu amb els orientadors/es en...
Incloure la necessitat de que cada centre (i servei) educatiu tinguin referents de professionals...
Cal garantir l'accés universal a l'orientació acadèmica i professional, com un dret de la...
La feina de l'OE implica molta gestió, a més de l'atenció individual a l'alumnat. També ha...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
5.- Articular l'adequada oferta està a les mans del professionals del departament d'educació. Els...
A nivell concret, i per a poder complir amb la normativa on es concreta que l'orientador/a de...
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...
Paràgraf 7: L’orientació no és una pràctica deslligada de la realitat socioeconòmica i a les...
Crear figura educador/a social amb coordinació amb el psicòleg/a escolar. Per cobrir la part més...
La figura de l'OE a secundària ha de ser present, de fet ja hi és.. també a postobligatòria,...
Els/les especialistes en OE exercim diverses funcions i moltes d'elles no són "orientació":...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Els orientadors/es estem cansats/des de què vagin sorgint iniciatives teòriques (DUA p.e) i de...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
Disposar de la prevalença del alumnat tipus NESE que hauria de tenir un centre per comparar amb...
L'avaluació psicopedagògica hauria de ser un dret garantit per a tot l'alumnat (no només els que...
 • Creat el
  11/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
 • Creat el
  10/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 1
Portar a terme processos de detecció de les necessitats educatives dels alumnes, principalment en...
2.- S'haurien d'articular les accions d'orientació des del mateix inici de l'escolaritat de...