" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

111 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Preveure dipòsits municipals o mancomunats per garantir l’aigua en aquests períodes estivals i...
Acceptades
Hem de parlar de l’eficiència més que de la demanda en tots els sectors. El sector turístic...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la proposta B4.007 de construcció...
Acceptades
L’agricultura paga el cànon de regulació d’embassaments, que és menor que el cànon de l’aigua. La...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Què vol dir actuació coordinada de la gestió...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Treballar conjuntament amb tots els agents del territori, tenint en compte que som zona vulnerable.
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a les actuacions per la millora de...
 • Creat el
  07/03/2021
 • Número de comentaris: 18
Acceptades
Realitzar inversions en tot el cicle de l’aigua, especialment en reutilització i eficiència de...
Acceptades
La disminució dels recursos hídrics subterrànies per bombejos i baixes recàrregues caldrien...
Acceptades
Hi ha molts recursos que s’escapen a l'ACA, principalment pel no pagament del corresponent Cànon...
 • Creat el
  10/02/2020
 • Número de comentaris: 6
Acceptades
Avançar en trobar sistemes de reutilització sostenibles per potenciar la reutilització i gestió...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El Pla de Basses Naturalitzades de Barcelona és...
Acceptades
Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Assegurament de la qualitat de...
 • Creat el
  11/03/2021
 • Número de comentaris: 5
Acceptades
Fomentar concessions dels elements de les EDARS a les administracions actuants, promoure un canvi...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Adequar els comptadors d’aigua a...
 • Creat el
  11/03/2021
 • Número de comentaris: 7
Acceptades
Nova proposta. Hi ha moltes poblacions que s’abasteixen de pous, i alguns d’aquests pous estan...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es mostra l’acord amb les mesures proposades a...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Com es controla la xarxa de pous i quina són les...
Acceptades
Regular els usos de l’aigua per gestionar millor el seu cicle i poder tenir punts que mesurin ...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Especificar més a què fa referència la mesura...
 • Creat el
  18/01/2021
 • Número de comentaris: 7
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 7
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta que vol dir la mesura B5.018 sobre...
En avaluació
Nova proposta. El Pla Hidrològic de l’Estat estableix que els municipis de més de 20.000...
Acceptades
Existeixen iniciatives que es podrien estendre, com fer previsions d’un percentatge per...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En la implementació de mesures no s’ha d’oblidar...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 4
Acceptades
Potenciar la creació de xarxes d’aigua no potable o “no convencional” que permetessin disminuir...
Acceptades
Nova proposta. Les noves depuradores han de tenir en compte la seva ubicació, i a quins sistemes...
 • Creat el
  18/01/2021
 • Número de comentaris: 15