" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

103 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les motes protegeixen fins a cert nivell ja que...
Acceptades
Totes les mesures de recuperació post-inundacio que es proposen es valoren com absolutament...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Hauria d’existir un figura, si no existeix ja, que limités el cabal que s'aboca a...
En avaluació
Nova proposta. Establir algunes ràtios o algunes obligatorietats per concretar com s’aplica...
Acceptades
Nova proposta. Fer una tasca de prevenció en el manteniment de les lleres i augmentar els...
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Després de grans episodis com el Glòria, es...
Acceptades
Nova proposta. Seria bo que l’Agència rebés la informació del planejament urbanístic, inclosos...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.Respecte a les mesures 13.04.02.Mantenimenti...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Respecte a la mesura 13.01.01.Informes...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta si en el document es parla de les...
En avaluació
Nova proposta. Es troba mot interessant l'estudi de motes que s’ha realitzat. S’exposa el cas de...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Quin és el calendari previst per al procés de...
Acceptades
Cal donar resposta urgent a les inundacions recurrents de la zona agrícola del Delta del...
 • Creat el
  12/04/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Necessitat de manteniment i neteja de les lleres i es posa l’accent en què el concepte net ha...
En avaluació
La riuada del Francolí, del 22/10/2019, per pluja, va provocar inundacions que va arrencar molts...
Acceptades
Necessitat de traspassar competències i recursos als ajuntaments perquè puguin actuar a les...
Acceptades
Nova proposta. El retranquejament de motes sembla bé, però es matisa que es poden fer...
Acceptades
Potenciar la planificació del risc de inundacions tenint en compte el regim de pluges.