" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

103 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Nova proposta. Fer una tasca de prevenció en el manteniment de les lleres i augmentar els...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les motes protegeixen fins a cert nivell ja que...
Acceptades
Totes les mesures de recuperació post-inundacio que es proposen es valoren com absolutament...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.Respecte a les mesures 13.04.02.Mantenimenti...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura13.04.01. Millora dels...
Acceptades
Al Camp de Tarragona es podria gestionar les avingudes de aigua intentant laminar, ja que hi ha...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. S’entén que la mesura 13.04.02. Manteniment i...
Acceptades
Fer una planificació dels usos del lateral dels rius i si és zona inundable estudiar com es...
En avaluació
Fer experiències pilot, com per exemple obrir meandres per ribera pública i generar sistemes...
Acceptades
Nova proposta. Caldria que la gent aprengui a respectar més la natura. Les persones que habitem...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El concepte de llera bruta o mal conservada...
Acceptades
Nova proposta. Seria bo que l’Agència rebés la informació del planejament urbanístic, inclosos...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura 14.03.02.Execució...
 • Creat el
  04/02/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Vigilar que el que un municipi fa aigües amunt, on potser no està afectat pel tema...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.És important fer intervencions tant en els rius...
En avaluació
Nova proposta. Establir algunes ràtios o algunes obligatorietats per concretar com s’aplica...